Min ex-sambo vägrar att låta mig träffa vårt barn

2020-11-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har gemensam vårdnad med min ex-sambo. Han vägrar nu att låta mig träffa wilja själv undan några riktiga grunder. Om vi möts på en lekplats, får jag ta med henne hem även om han säger nej. Har har redan håller henne ifrån mig ett dygn. Pga lögner
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta är en väldigt påfrestande situation för dig och troligen även för ditt barn. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig.

Det framgår inte av frågan om ni har bestämt vart barnet ska bo och hur omfattande umgänget med den andra föräldrern i så fall ska vara.

Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitel FB.

Vad är problemet

Problemet är att din ex-sambo inte låter dig se ert gemensamma barn. Det framgår inte av frågan hur gammalt ditt barn är, eller om barnet faktisk ska bo hos dig enligt ert avtal /enligt en dom. Om barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos en av er har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap.,15 §, första stycket FB).

Men om ni till exempel har avtalat att barnet ska bo hos dig, eller har rätt till umgänge med dig, får din ex-sambo inte sabotera detta. Umgängessabotage är något som domstolen ser mycket negativt och strängt på. Om en av barnets föräldrar inte samarbetar kan detta vara skäl för att ge den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Om ni har avtalat vart barnet ska bo, och din ex-sambo bryter mot avtalet, kan du i slutänden få polisens hjälp med att hämta ditt barn.

Jag tolkar frågan som att du även vill veta om du kan ta barnet hem till dig fastän pappan motsättar sig detta. Eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat att barnet ska bo växelvis eller hos en av er vågar jag inte svara på denna del av frågan. Jag hade behövt mer information för att svara på detta eftersom ett sånt agerande är riskfullt. Det kan bli mycket negativt för dig om du tar barnet på "pappas dagar". Men frågan är förstås mycket komplicerat och delikat när din ex-sambo vägrar låta dig se barnet. I första hand rekommenderar jag att du försöker prata med din ex-sambo och eventuellt tar hjälp från kommunen (samarbetssamtal, se nedan).

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap., 1 §, FB).

Barnets bästa är avgörande

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande.

Din ex-sambo beaktar inte barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar, om hen obefogad vägrar låta dig se barnet.

Ni föräldrar har ansvar för att hitta en gemensam lösning

I första hand har ni föräldrar ansvaret för att hitta en bra gemensam lösning. Det är svårt att prata tillsammans, om man har stora konflikter och har blivit mycket besvikna på varannan. Men ni har ändå ansvaret för att lösa detta, för ert barns skull.

Samarbetssamtal

Om ni inte har avtalat vem barnet ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Om du känner att det behövs kan ni kan börja med att få hjälp till samtal genom samarbetssamtal inom familjerådgivningen eller familjerätten. Jag vet inte vilken kommun du bor i, men du kan googla detta. Du kan även ringa och prata med handläggare som kan hjälpa dig med tillvägagångssättet. Det viktigaste är att du visar att du vill vara med ditt barn och att du vill hitta en gemensam lösning, så barnet även får träffa sin pappa. Din samarbetsförmåga är mycket viktig, och det är även samarbetet som i slutänden blir avgörande för hur ditt barn mår.

Om din ex-sambo vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget ( 6 kap., 15 a §, första stycket FB).

Mycket dåligt samarbete

Jag hoppas inte att detta blir relevant. Men om samarbetet är mycket dåligt och ni inte kan lösa detta själv, kan du gå till domstol och begära att vårdnaden ska ändras så den inte är gemensam (6 kap., 5 § FB). Det är bäst att försöka ingå förlik istället, men om det är nödvändigt att gå till domstol rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Det kan till exempel bli nödvändigt, om du fortsatt inte får träffa ditt barn, för ditt barn behöver umgås med dig, och det är aldrig okej att använda ett barn som ett redskap i en konflikt.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Och jag hoppas verkligen att ni snart hittar en bra lösning för barnet och för dig.

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1721)
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?

Alla besvarade frågor (93151)