Min dotter har betalat allt, är hon skyldig att bodela med sin sambo?

Min dotter köpte ett hus för 2år sedan med sin sambo ochhade ägt en lägenhet som hon gick 531000kr plus på o som sattes in på deras gemensamma konto, hon köpte alla möbler o betalade all kontantinsats som hon skrev papper på så dom får ju när dom nu gick isär min fråga är han hävdar att möblerna skall delas lika enligt sambolagen, men stämmer det när hon kan bevisa att pengarna kommer från hennes konto innan dom flyttade ihop

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

En sammanfattning av sambolagen

Sambors bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom (3 § Sambolag). En förutsättning för att möblerna ska ingå är alltså att dom köptes för sambornas bruk, dom möbler som din dotter hade innan hon blev sambo är inte samboegendom. Däremot spelar det ingen roll att det är din dotter som har betalat för samboegendomen för sina pengar, det hon köpt blir ändå samboegendom. När ett samboförhållande tar slut har de som varit sambos rätt att påkalla bodelning inom ett år från uppbrottet (8 § Sambolag), tidsfristen för en sambo att påkalla en bodelning är alltså mycket snävare än för någon som är gift. Sambos är fria att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (10 § Sambolag). Om en bodelning görs så ska samboegendomen räknas samman, varje sambo har rätt att från samboegendomen få ett värde som täcker dennes skulder (13 § Sambolag). Det som finns kvar efteråt ska delas lika mellan samborna (14 § Sambolag).

Eventuell jämkning

Det finns en jämkningsregel i sambolagen (15 § Sambolag) som säger att om en bodelning enligt lagen framstår som oskälig med hänsyn till samboförhållandets längd eller de samboendes ekonomiska omständigheter så kan bodelningen jämkas så att den som har mer får behålla mer. Som jag förstår dig har din dotters samboförhållande varat endast i två år, och hon har lagt en avsevärd del av sin förmögenhet på att skaffa samboegendom, chanserna för att begära jämkning ser därmed goda ut.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning