Min dom sprids runt - kan jag stoppa detta?

Hej min man är med i belastningsregristret. Domslutet har nu skickats runt anonymt. Men han har blivit hotat av en arbetskollega pga av detta. Vad kan man göra för att få stopp på att domslutet går runt.

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag först och främst utreda hur man kan få tag på en dom med tillhörande domslut. Detta regleras av Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därefter kommer jag beröra hoten som din man har fått, som regleras i Brottsbalken (BrB).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § TF). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är domar offentliga handlingar?

För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § TF). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom att en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF).

Rör det sig om olaga hot?

Du skriver i din fråga om att din man har blivit hotad av en arbetskollega, men inget närmre om vad det är för typ av hot som har utdelats. Olaga hot definieras som "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." (4 kap. 5 § BrB). För att straff ska kunna utdömas krävs det att hotet är något som i sig är brottsligt, till exempel hot om misshandel eller mord. Om din mans arbetskollega hotat honom genom att till exempel säga att denne ska berätta om domen och dess domslut för arbetsgivaren räknas inte det som ett olaga hot.

Slutsats

Domar är i regel offentliga för allmänheten, vilket innebär att var och en har rätt att ta del av informationen. Det finns följaktligen inget sätt att få stopp på en eventuell spridning i och med att det inte är något som är förbjudet. Hoten kan däremot klassificeras som olaga hot vilket är en straffbar handling.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”