Min brors gode man sköter inte sitt uppdrag. Kan jag få honom entledigad?

2017-04-06 i God man
FRÅGA
Kan god man bestämma vilka som ska jobba som personlig assistent åt brukare som är svårt psykiskt sjuk? God man är själv anställd som personlig assistent och tar bara ut lön utan att arbeta. Kan jag som syster till brukaren avskeda denna god man som missbrukat sin anställning under lång tid. Tänkte själv ta hand om min bror dessa timmar. Kan jag avsätta god man och ta in en annan person då jag anser att han inte är trovärdig nått mer. God man är en bror till den sjuke och mig.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om godmanskap och förvaltarskap hittar du i föräldrabalken 11 kap., i fortsättningen refererad till som "FB".

En god man som i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse ska entledigas från sitt uppdrag heter det i lagtexten (se FB 11:20). Att din brors gode man inte hjälper din bror är troligtvis inte missbruk av ställningen, men däremot kan det vara tal om en försummelse. Om den gode mannen ska entledigas eller inte beslutas av överförmyndaren i er kommun.

Ansökan om att entlediga den gode mannen kan göras av den gode mannen själv, huvudmannen (din bror i detta fall), din brors make eller sambo eller hans någon av hans närmaste släktingar (se FB 11:21 och 11:15). Detta innebär att du kan ansöka om detta i din brors ställe.

Notera att ett entledigande bara leder till att han entledigas från sin ställning som god man. Om du tycker att han även är olämplig som personlig assistent så måste du angripa detta på ett annat sätt, exempelvis genom att kontakta dennes arbetsgivare och meddela ditt missnöje och din vilja att han entledigas även från detta uppdrag.

När det kommer till att utse en ny god man så anger lagtexten att en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person” ska utses. Beroende på vad för behov huvudmannen har, kan en ”lämplig” person se olika ut från situation till situation. Det är väldigt vanligt att personer som står huvudmannen nära utses för att de har en nära och bra relation till huvudmannen, vilket underlättar uppdragets utförande. Dåliga familjerelationer och slitningar mellan släktingar talar dock emot att någon släkting utses, då detta ofta leder till missbruk av ställningen.

I ert fall skulle jag absolut inte se det som en omöjlighet att exempelvis du utses till god man för din bror eftersom du verkar ta ett stort ansvar för honom och bryr dig om honom (förutsatt att du vill ta på dig uppdraget naturligtvis). Om din bror själv föreslår någon som god man så ska denne utses, om hen uppfyller kraven i övrigt (”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”), se FB 11:12.

Sammanfattningsvis,

Om du tycker att din brors gode man försummar sitt uppdrag och vill entlediga denne så råder jag dig att ansöka om detta till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren fattar sedan beslut om detta. Kom ihåg att detta enbart omfattar ställningen som god man, inte som personlig assistent.

Vill du sedan ansöka om godmanskap på nytt för din bror, så kan du göra även det hos överförmyndaren. Din bror kan föreslå någon person som, om den i övrigt är lämplig för uppdraget, ska utses som god man.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Om du har fler frågor så lämna gärna en kommentar här nedan, eller ställ en ny fråga.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (533)
2021-08-04 Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (94628)