FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev28/01/2022

Min bror kräver mig på pengar för ett skuldebrev som inte skulle gälla

Min bror hjälpte mig att renovera mitt hus. Jag överförde flera hundra tusen på hans kontor utan kvitto. Efter hittades fukt i huset och blev tvist med säljaren. Föratt kunna visa kostnaderna till tingsrätten då skrev jag skuldebrev till min bror. Det blev förlikning med säljaren men skuldebrevet är kvar hos min bror fortfarande. Jag bett honom att ge mig tillbaka det skuldebrevet men han vägrade. Han skrattade och sa nej jag vill behålla den som skoj. Nyligen mitt hus stigit i värdet. Han ringde mig för några månader sedan och krävde pengar gällande skuldebrevet.

Det hörs tråkigt men tyvärr är det sant. Hur ska jag göra att det skuldebrevet inte vara giltigt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vilka möjligheter du skulle kunna ha att inte betala skuldebrevet till din bror.

Skuldebrev som inte är allvarligt menade

Huvudregeln är att skuldebrev gäller (Skuldebrevslagen 1 §). Du kan ändå ha rätt att invända mot skuldebrevet efteråt (Skuldebrevslagen 1 §).

Jämka avtalet utifrån Avtalslagen 33 §

Det skulle kunna vara så att du kan jämka (minska beloppet du är skyldig) avtalet helt eller delvis. Ett tillfälle du kan göra det är när det skulle strida mot tro och heder att åberopa skuldebrevet (avtalslagen 33 §). Utifrån din fråga vet ni båda att skuldebrevet inte gäller, och att din bror därför kräver dig på pengar som han inte har rätt till. Enligt din fråga har du redan betalat honom för arbetet han utfört.

Jämka avtalet utifrån Avtalslagen 36 §

Du kan kanske istället jämka avtalet för att det är oskäligt, vilket betyder ungefär orimligt eller att det inte är okej (avtalslagen 36 §).

Ocker

Din bror kan ha begått en brottslig handling när han slöt avtalet om skuldebrevet med dig, nämligen ocker (brottsbalken 9 kap. 5 §). Ocker är att man utnyttjar att någon är i en svår situation för att få fördelar. I det här fallet kanske det kan räknas som ocker att din bror slöt skuldebrevet och behöll det och därmed kan få rätt till mer pengar än vad ni från början kom överens om. Om det räknas som ocker eller inte beror på omständigheterna runtomkring och hur mycket din bror var medveten om.

Bedrägeri

Din bror kan ha begått en annan brottslig handling när han slöt avtalet om skuldebrevet med dig, nämligen bedrägeri (brottsbalk 9 kap. 1 §). Bedrägeri är när man vilseleder någon att göra, eller låta bli att göra, något och det innebär fördelar för den som vilseleder. I det här fallet skulle det kunna vara så att din bror vilseledde dig när han tog emot skuldebrevet eller behöll det. Fördelen är också här rätten till pengarna. Samma sak gäller här: det beror på omständigheterna runtomkring om det är brottsligt eller inte.

Förhandling

Ytterligare en väg att förhandla med din bror. Det är ofta den mest gynnsamma lösningen i slutändan. Du behöver inte lägga energi, tid eller pengar på en rättsprocess men kan ändå få rätt till hela eller en del av summan, eller återfå eller ogiltigförklara skuldebrevet.

Sammanfattning

Det är problematiskt med skuldebrev som inte är allvarligt menade. Det som din bror har gjort kan vara brottsligt, men det är inte säkert. Antagligen är den bästa vägen för dig att förhandla med din bror, även om det kan ta emot att acceptera mindre än vad man anser sig ha rätt till. Med tanke på den stora summan är min rekommendation är att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig utifrån just dina omständigheter, inklusive råd i en förhandling. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix HöglundRådgivare