Min bror har blockat mig och vägrar ge mig tillgång till min avlidna pappas lägenhet - vad ska jag göra?

FRÅGA
Pappa dog, jag och min bror blev dödsbodelägare. Jag försöker att få kontakt med honom men jag har blivit blockad för en oklar anledning. Bouppteckningen hos skatteverket är framskjutet tills juli och det finns en båt, en bil och värdesaker i dödsboet. Jag har inte tillgång till hans hem och börjar bli trött på att jaga min bror. Alla papper om skulder, banker, värdepapper osv har kommit till dödsboet. Själv försöker jag göra eget detiktivsarbete och kollar med banker/myndigheter om han haft något konto där. Vad kan jag mer göra för att fixa detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan ansöka om boutredningsman
Har du inte tillgång till din pappas lägenhet och vägrar brodern vara samarbetsvillig eller hjälpa till med själva bouppteckningen är det möjligt att ansöka om en boutredningsman. Detta gör man hos tingsrätten där den avlidne var folkbokförd (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen kommer då ta över förvaltningen av dödsboet och upprätta en bouppteckning (19 kap. 11 § ärvdabalken). Detta är således ett alternativ när dödsbodelägarna inte kommer överens eller inte är villiga att samarbeta och detta leder till avsevärda problem med att dels utreda men också att förvalta dödsboet och upprätta en bouppteckning. Boutredningsmannen kan i ett senare skede även fungera som skiftesman och tvångsskifta arvet.

Boutredningsmannen måste dock få betalt för sitt arbete. I första hand är det dödsboets pengar som går till dennes arvode, men skulle det vara så att boet inte har tillräckligt med medel blir det dödsbodelägaren som ansökt om boutredningsman som får stå för antingen mellanskillnaden eller hela beloppet (19 kap. 19 § andra stycket ärvdabalken).

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1000)
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84484)