FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/11/2018

Min arbetsgivare ha läst min jobbmall, mina privata mail, samt mina konversationer på Linkedin, vad kan jag göra?

Min arbetsgivare har dels varit inne i min jobbmail och övervakat samt raderat minst ett mail från min inkorg. Detta mail kom från ett företag i samma bransch där informationen i mailet var att de önskade komma i kontakt med mig för att jag var referens åt en kollega till mig som sökt jobb hos det konkurrerande företaget. (Borde således tolkas som ett privat mail)

Företaget har ingen policy som säger att arbetsgivaren får vara inne i anställdas mail och ingen info har gått till mig att mailet raderats eller att de övervakar min mail(de vet inte att jag vet). Är detta lagligt? Om ej, vad kan påföljden bli?

Sedan har de kommit åt min privata hotmail och löpande övervakat den bla för att kontrollera mina kontakter med facket eftersom jag ligger i tvist med arbetsgivaren.

De har också varit inne på min privata LinkedIn profil och läst mina konversationer där.

Detta bör vara olagligt, och vad bör konsekvenserna för detta bli för företaget, samt vilken rätt har jag i detta?

Hur bör jag gå vidare juridiskt med ovanstående case?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsförhållanden kännetecknas bland annat av att arbetstagare och arbetsgivare står varandra särskilt nära, eftersom avtalet går ut på att arbetstagaren ska utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Utförandet av arbete sker på arbetsgivarens ansvar. Detta innebär som regel att arbetsgivaren har ett befogat intresse att övervaka och kontrollera arbetstagaren och dennes prestationer. Å andra sidan ska mot detta ställas arbetstagarens integritet.

Jobbmail

Offentliganställda anses ha ett bättre skydd försin personliga integritet än privatanställda. Det beror på att det allmänna (staten, kommuner etc) har att respektera skyddet i Europakonventionen (art. 8) och regeringsformen (2 kap. 6 §) också i förhållande till anställda. Eftersom det inte finns stöd för att inhämta de anställdas mail, måste arbetsgivaren inhämta samtycke, alternativt informera den anställde om att behandling av personuppgifter kan förekomma. Skyddet för offentliganställdas mail är dock ännu starkare än så. Europadomstolen har nämligen krävt att den offentliganställde hade en rimlig förväntan på att kommunikationen skulle vara förtrolig i förhållande till arbetsgivaren för att skydd ska föreligga. Annars får inte arbetsgivaren ta del av mailen. Denna förväntan kan dock elimineras med det som anges ovan, nämligen samtycke eller information om inhämtande.

Privata mail

Beträffande privata mail och privata sociala medier på arbetsplatsen, eller med arbetsgivarens utrustning, gäller att arbetsgivaren bestämmer vad arbetstiden ska användas till och vad som får och inte får förekomma på arbetsplatsen eller med hjälp av arbetsgivarens utrustning. Arbetsgivarens arbetslednings- och äganderätt kan alltså medföra förbud för privat elektronisk kommunikation. Att kontrollera sådan efterföljsamhet är ett sådant befogat intresse enligt dataskyddsförordningen, som gör behandling av personuppgifter accepterat. Detta kan åtföljas med stöd av loggar. Återigen måste dock samtycke ha inhämtats, eller arbetstagaren ha informerats. Detta ska dock åtskiljas mot möjligheten att läsa den anställdes mail. Det är nämligen normalt inte tillåtet efter en intresseavvägning, att ta del av innehållet i mailen. Detta bör vid en intresseavvägning enbart vara tillåtet i de fall arbetsgivaren ha en konkret misstanke om illojalt eller brottsligt beteende.

Åtgärder

I detta fall bör du kontakta Datainspektionen, tillsynsmyndigheten för personuppgifter.

Sanktioner

Datainspektionen kan besluta att ett företag som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Avgiften kan som mest vara 20 miljoner euro eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett maxbelopp på 10 miljoner euro eller 2 procent av den globala årsomsättningen (art. 83).

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Slutsats

Beträffande jobbamil är skyddet olika starkt för offentliganställda och privatanställda. För offentliganställda måste det nämligen föreligga en rimlig förväntan om att kommunikationen är förtrolig emot arbetsgivaren. Gemensamt är dock, att samtycke måste inhämtas, alternativt att arbetstagaren ska informeras i förväg. Beträffande privata mail gäller, att samtycke måste ha inhämtats eller att arbetstagaren informerats i förväg. För att arbetsgivaren ska få läsa mailen, krävs dock konkret misstanke om illojalt eller brottsligt beteende.

Min uppfattning är att mailet avseende referensen är jobbrelaterat, dock förutsatt att personen du agerade referens för arbetet för den arbetsgivare du arbetar för tillfället. I annat fall bör det vara av privat natur. Oavsett detta tycks inte din arbetsgivare ha inhämtat samtycke eller informerat dig. Det syfte de granskat din privata mail för är oerhört integritetskränkande. Detta oavsett om du använt arbetstagarens utrustning för denna konversation med facket. Detsamma gäller dina konversationer i Linkedin.

Dels kan din arbetsgivare åläggas sanktioner, dels kan du begära skadestånd i det fall du lidit skada.

Jag rekommenderar att du kontaktar Datainspektionen i första hand. Vill du ha stöd i detta är du välkommen att återkomma, så kan våra jurister bistå dig.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”