FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt14/06/2019

Migrationsöverdomstolen handläggningstider för överklagande

Hej,

Undrar om ni vet hur lång tid det tar för Migrationsverket överdomstol att behandla ett överklagande?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsärenden hos domstolarna aktualiseras förvaltningslagen (FL).

Enligt 9 § FL ska handläggningen av ett ärende ske så snabbt och effektivt utan att det på något sätt påverkar rättssäkerheten. Enligt 11 § FL ska myndigheten underrätta parten om de bedömer att avgörandet i ett ärende kommer bli väsentligt försenat. De ska även redovisa anledningen till förseningen.

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ditt fall. Om de meddelat prövningstillstånd så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på. Det gör att Migrationsöverdomstolen skiljer sig åt från Migrationsverket och migrationsdomstolen. Migrationsverket och migrationsdomstolen tittar på alla omständigheter i ett fall när de tar ett beslut eller meddelar en dom och det behövs inte heller prövningstillstånd för att du ska få ditt fall prövat där. Något som är bra att veta är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall. Den tar bara upp domar om det finns mycket starka skäl eller om en viktig laglig fråga måste prövas.

Sedan flera år har migrationsdomstolarna haft problem med långa handläggningstider och handläggningstiderna varierar också stort mellan domstolarna. Det finns inte någon bestämmelse i lag som anger inom vilken tid domstolen måste meddela ett avgörande. Handläggningstiderna varierar alltså väldigt mycket. Det kan bero delvis på hur hög arbetsbörda domstolarna har, hur komplicerad frågan är samt att ärendet ska utredas effektivt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?