Migrationsdomstolen beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen

2019-08-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
hei. vil fråga om det går att söka på nytt om uppehällstillstand etter avslag i migrationsdomstolen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan inte stanna i Sverige för att på nytt söka om uppehållstillstånd, ifall du tidigare fått ett avslag på din ansökan.

Det du kan göra är dock att överklaga migrationsdomstolens beslut. Överklaga bör du göra ifall du inte är nöjd med domstolens beslut. Ditt fall kommer då att skickas till Migrationsöverdomstolen som bestämmer ifall du ska få prövningstillstånd eller inte. Ifall ett prövningstillstånd meddelas, tas ditt fall upp av Migrationsdomstolen. Det är den högsta domstolsinstansen och efter att Migrationsöverdomstolen har avgjort fallet går det inte att överklaga.

Sammanfattning
Du kan inte stanna i Sverige och söka uppehållstillstånd på nytt, men du kan överklaga migrationsdomstolens avslag. Migrationsöverdomstolen kommer då bestämma om ditt fall är värt att pröva igen. Ifall domstolen anser det vara värt, kommer ditt fall att prövas igen. Migrationsöverdomstolens dom går inte att överklaga.

Det kan vara svårt att få prövningstillstånd och ifall migrationsdomstolen avslagit din ansökan finns det en stor risk att även Migrationsöverdomstolen kommer göra, ifall domstolen ens meddelar prövningstillstånd.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (969)
2020-01-25 Har ens flickvän som endast är besökare i Sverige rätt att stanna här?
2020-01-24 När kan man ansöka om uppehållstillstånd igen efter avslag?
2020-01-20 När krävs ett arbetstillstånd?
2020-01-19 Hur gör jag för att min partner ska få komma till Sverige?

Alla besvarade frågor (76518)