Migration p.g.a. familjeanknytning

2016-04-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är Svenska medborgare och gift med en kvinna från Kina. Vi har varit gifta i fyra år och har bott i Sverige i snart tre år. Hon har permanent uppehållstillstånd. Vi funderar nu på om hennes föräldrar kan flytta hit. Är det möjligt och hur går man i så fall tillväga? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I utlänningslagen (UtL) finner du regler som gäller migration och uppehållstillstånd.

För långtidsvistelse i Sverige gäller olika regler för personer som är från en EES-stat (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och de som är från ett tredjeland. Då jag antar att din frus föräldrar har kinesisk medborgarskap är de från ett tredjeland och således behöver de få uppehållstillstånd för att kunna vara här i Sverige i mer än 3 månader, 2:5 UtL. De skälen för en tredjelandsmedborgare för att kunna få uppehållstillstånd i Sverige är: arbetstagare, egen företagare, flykting eller annan skyddsbehov samt anhörig till någon i Sverige.

Särskilt om anhöriginvandring:

Inte alla personer som har familjeanknytning till någon som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige kan få uppehållstillstånd utan vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. Uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller främst makar, sambor och barn som är ogift, 5:3 UtL. De som är föräldrar kan få uppehållstillstånd om deras ogifta barn i Sverige är flykting eller annan skyddsbehövande, 5:3 UtL.

Utöver detta finns det i 5:3a UtL vissa andra möjligheter att få ett uppehållstillstånd beviljat på grund av familjeanknytning. En sådan är om en nära anhörig (kan vara t.ex. en förälder) har ingått i samma hushåll som någon i Sverige och är i särskilt beroendeförhållande till denne. Det krävs alltså att personen i Sverige och anhörige svårligen kan leva åtskilda. I ert fall kan dock omständigheten att din fru har bott här åskilt från sina föräldrar i nästan 3 år vägas emot kravet som ställs i denna regel. Övriga förutsättningar i 5:3a UtL gäller t.ex. omyndiga barn och deras föräldrar, vilket inte anses relevant i er situation.

Således finns det inte mycket utrymme för föräldrar till vuxna och gifta barn att få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Däremot utesluter detta inte möjligheten att få uppehållstillstånd grundad på arbetstillstånd enligt 6 kap. UtL eller som egen företagare enligt 5:5 UtL. Således om dina svärföräldrar kan hitta någon anställning i Sverige eller starta eget företag kan dessa grunder vara aktuella för er att titta vidare på.

På Migrationsverkets hemsida kan ni skicka in ansökan om uppehållstillstånd. Där finner ni också mer praktisk information om handläggningstider o.s.v. När ansökan görs måste dina svärföräldrar vara utanför Sverige och de får inte komma in till Sverige under ansökningstiden, 5:18 UtL. Se även 6:4 UtL som gäller särskilt vid ansökan om arbetstillstånd. Etter ansökan fattas ett beslut av Migrationsverket, 5:20 UtL (eller 6:5 UtL vid arbetstillstånd).

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll