Metoder för avtalstolkning

2020-09-12 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har förstått det som att det finns många olika metoder för avtalstolkning, tex. objektiv och intersubjektiv tolkning, oklarhetsregeln, partsbruk osv. Jag undrar om ni hade kunnat lista ALLA metoder för avtalstolkning samt exakt vad varje metod innebär. Vi får ofta uppgifter i skolan där vi läser ett fall och sedan ska tolka avtalet men tycker det är jättesvårt eftersom jag inte har koll på alla metoder som finns. Oerhört tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver finns det många olika metoder för avtalstolkning. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen för vad som är en metod för avtalstolkning och det finns tyvärr inte en absolut lista för vilka metoder som finns. Men här under går jag igenom alla metoder för avtalstolkning som jag har lärt mig!

Metoder för avtalstolkning

Intersubjektiv tolkning – Att tolka avtalet efter vad parterna gemensamt menat med avtalet. Att tolka avtalet så att det stämmer överens med den så kallade gemensamma partsavsikten.

Objektiv tolkning – Att tolka avtalet efter den faktiska ordalydelsen i avtalet.

Ändamålstolkning – Att tolka ett villkor i ett avtal mot bakgrund av avtalets syfte och avtalets andra bestämmelser. Att se på avtalet som en sammanhängande helhet som ska hänga ihop och vara logiskt.

Omständigheter efter avtalsslut – Att tolka avtalet efter hur parterna agerar efter avtalsslutet. Agerar båda parterna på ett visst sätt efter avtalsslutet kan man ofta utgå från att det var så det var menat att avtalet skulle tolkas.

Oklarhetsregeln – Att tolka ett otydligt avtalsvillkor till nackdel för den part som själv formulerat villkoret. För avtal i konsumentförhållanden, när t.ex. en privatperson köpt något av ett företag, finns oklarhetsregeln formulerad i lagtext (10 § avtalsvillkorslagen).

Dolus/Culpa – Att tolka avtalet till nackdel för en part som insett (dolus), eller bort inse (culpa), att motparten uppfattat avtalet annorlunda.

Partsbruk – Att tolka avtalet efter hur två parter brukar göra saker. Metoden går att använda om parterna har handlat med varandra under en längre tid.

Sedvänja/Handelsbruk – Att tolka avtalet efter vad som är vanligt i en viss bransch. Metoden går att använda i affärslivet när det finns ett typiskt sätt som saker brukar vara på i en viss bransch.

Lycka till med ditt skolarbete!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89907)