FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/10/2016

Metoder för avtalstolkning

Hejsan!

Hoppas ni har det bra och hinner se och njuta av det underbara naturen, hösten med de fantastiska färgerna som omringar oss just förtillfället, .

Nu till frågan!

Jag skrev avtal med ett företag för att installera ventilation i en lokal men en fast belopp, nu företaget kräver mig på pengar utöver det överenskommelsen som vi haft. vad gäller det i en sådan situation.

Med vänlig hälsning/ Farrokh farrokhi

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Er överenskommelse är ett avtal, fortsättningsvis i mitt svar menar jag alltså er överenskommelse när jag skriver "avtal".

Det man får göra i din situation är att försöka tolka ert avtal, då du och företaget verkar ha olika uppfattningar om vad avtalet innebär. Det finns inget direkt svar på hur ett avtal ska tolkas, man kan använda olika metoder och därigenom få fram olika svar.

En första metod kan vara en språkinriktad tolkning som innebär att ni går efter ordalydelsen i ert avtal. Vad är det som faktiskt står i avtalet? Detta kan dock bli problematiskt ifall ni endast har ett muntligt avtal. Om avtalet inte finns nedskrivet kan det bli svårt för er båda att bevisa att ni har rätt.

En annan metod som kan vara till din fördel är det man kallar för oklarhetsregeln. Om avtalet är oklart på något sätt ska det tolkas till den som skrivit avtalets nackdel. Om företaget upprättade avtalet bör du alltså kunna få avtalet att tolkas till din fördel genom denna princip.

Det framgår inte av din fråga ifall du har handlat i rollen av en konsument eller näringsidkare. Skillnaden mellan de två är att om du agerat som konsument rör ventilationen inte ditt jobb utan du har endast installerat den för bruk i ditt privatliv. Om du till exempel installerat den på din arbetsplats kan man argumentera för att du agerat som en näringsidkare.

Om du agerat som konsument (privatperson) anses du vara i en svagare position och avtalstolkning gynnar då ofta dig. Oklarhetsregeln som beskrevs ovan finns lagfäst för konsumenter (se 10 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).

Det finns fler tolkningsmetoder och det är svårt att veta vilken metod som i slutändan hade blivit den avgörande hos en domstol. Om du inte finner lycka med dina krav hos företaget du har avtalet med kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där försöka få igenom dina krav.

Det är svårt att ge en exakt beskrivning av hur avtalet ska tolkas när jag inte vet mer tydligt hur avtalet är utformat. För att få ytterligare hjälp och rådgivning kan du boka tid med en jurist här på Lawline, som förhoppningsvis kan hjälpa dig i en större utsträckning.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig.
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?