Mened i andra nordiska länder

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. I Sverige får den åtalade ljuga i rätten. Vittnen och målsägande får inte det. Har något av länderna Norge, Finland, Danmark samma bestämmelser
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först ett förtydligande gällande svensk rätt. Målsäganden kan inte straffas för att ljuga i rätten, då de inte avlägger ed och därmed inte talar under straffansvar. Vittnen avlägger ed enligt 36 kap 11 § rättegångsbalken, och brottet mened gäller den som under laga ed lämnar osann uppgift (15 kap 1 § brottsbalken).

I Norge gäller 22 kap 221 § straffloven enligt vilken det är straffbart att lämna oriktig upplysning till rätten. Enligt andra stycket i samma paragraf gäller det inte en misstänkt som uttalar sig oriktigt angående de förhållanden som misstanken gäller.

I Danmark är falsk förklaring inför rätten straffbart enligt 17 kap 158 § straffeloven. Det gäller inte den tilltalade enligt 159 §.

I Finland gäller strafflagen 15 kap 1 § om osann utsaga inför domstol för den som avlagt ed. Enligt 17 kap 44 § finska rättegångsbalken ska vittnen avlägga ed.

Våra nordiska grannländer har alltså mycket liknande bestämmelser gällande mened.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91294)