Mened gentemot familjemedlem

2017-01-06 i Övriga brott
FRÅGA
Begå mened gentemot familjemedlem. Är det straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet mened finns reglerat i 15 kap 1 § brottsbalken (BrB) (se lagen här). För att begå brottet mened ska en person under laga ed lämna en osann uppgift eller låta bli att säga sanningen. Med begreppet under laga ed menas endast ed som framgår av lag, till exempel den ed man avlägger om man ska vittna i en rättegång enligt 36 kap 11 § rättegångsbalken (RB) (se den lagen här).

Som ovan nämnt ska ett vittne i en rättegång avlägga ed innan denne vittnar enligt 36 kap 11 § RB. Enligt 36 kap 3 § RB är vissa närstående (syskon, föräldrar, makar mfl.) inte skyldiga att vittna, men om de väljer att göra det och det gäller ett brottmål, då får de inte avlägga ed enligt 36 kap 13 § 2 stycket RB. Alltså talar den närstående då inte under ed, vilket är ett krav för att brottet mened ska kunna begås, och den närstående kan alltså inte begå brottet mened, med andra ord är det inte straffbart. Trots att den närstående inte kan begå mened är det såklart viktigt att man talar sanning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1001)
2021-09-25 Inspelning av samtal - Lagligt?
2021-09-25 Vad är påföljden för att obehörigen låna ut sitt vapen till någon utan tillstånd?
2021-09-23 Är det brottsligt att köpa ut alkohol och cigaretter till en 15-åring?
2021-09-23 Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (95851)