Mekaniker avslutar inte arbete - möjliga åtgärder?

FRÅGA
Hej! Jag anlitade en båtmekaniker för att reparera min båtmotor som gick sönder för 15 månader sen. Han plockade isär motorn redan en månad efter att den gått sönder men verkar oförmögen och ovillig att slutföra arbetet trots åtsklliga samtal och sms och utfästelser från hans sida. Vad har jag för möjigheter att driva detta vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Avtalad tid

För reparation av en båtmotor gäller konsumenttjänstlagen (1 §). Du uppger att mekanikern har haft motorn inne i 14 månader. Har ni ett avtal, har ni kommit överens om något eller har han sagt något om hur lång tid jobbet förväntas ta? I så fall är det denna tid som gäller (24 §). Om han inte har slutfört reparationen inom den tiden har du rätt att kräva att han slutför det inom en kort men fortfarande rimlig tilläggstid (28 §). Om han då fortfarande inte har slutfört arbete får du häva avtalet enligt samma paragraf.

Rimlig tid

Om det i era dokument eller diskussioner inte framkommit någon tidsbegränsning för arbetet, ska det bli gjort inom skälig tid (24 §). Denna tid beror på arbetets omfattning och en rättslig bedömning skulle grundas på vad en fackman inom området bedömer är en rimlig tid. Spontant är min tanke, precis som din, att det knappast bör ta över ett år om detta inte kommit överens om på förhand. För att få en uppfattning om hur lång tid som är skälig för arbetet kan du fråga någon annan sakkunnig på området.

Rätt till hävning

Om han inte lyckas utföra arbetet inom den tilläggstid du givit honom, har du rätt att häva avtalet. Du får häva avtalet utan att behöva ge tilläggstid om dröjsmålets syfte undergrävs av dröjsmålet och mekanikern inser eller borde insett detta (29 §). Det var ju nyss en strålande sommar att ta ut båten, kanske kan det räknas ett förfelat syfte att du pga dröjsmålet inte kunde ta ut båten i sommar?

Du får häva avtalet till och med innan er avtalade tid gått ut om det finns starka skäl för dig att anta att jobbet inte kommer kunna utföras i tid (29 § andra stycket).

Skadestånd

Om du får rätt att häva har du också rätt till skadestånd för eventuella kostnader dröjsmålet orsakat dig. Det kan t.ex. handla om att du räknat med att hyra ut båten men inte kunnat göra det eller att du haft försäkringskostnader som löpt under dröjsmålstiden. Skadeståndet uteblir dock om mekanikern kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som han inte kunde förutse och som han inte rimligen kan göra något för att förhindra, t.ex. inbrott i lokalen (31 §).

Vad du kan göra

När du vet vad du vill kräva kan du skriva ett email till mekanikern när du förklarar vad du kräver. Om han vägrar acceptera dina krav kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få honom stämd. Inför detta rekommenderar jag i så fall att du kontaktar vår juristbyrå för vidare rådgivning.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94236)