Medvetet lämna felaktiga uppgifter till myndighet om annan

2017-12-21 i Övriga brott
FRÅGA
En person hade förvrängt sanningen, ljög om vissa detaljer ochöverdrivit andra till socialen. Eftersomsocialen är en myndighet så har anmälaren gjort fel mot den som blivit anmäld. Som en negativ effekt har den som blivit anmäld på falska grunder haft psykiska problem, mått väldigt illa och känt sig förorättad. Det är svårt att bemöta sådana anklagelser. Anmälaren har medvetet gjort detta, är det inte ett brott? I så fall enligt vilka lagrum? Kan det vara ett brott som lagförs på flera olika sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brottet som ligger närmast till hands är falsk tillvitelse enligt brottsbalken 15 kap. 7 §. Men för att det ska kunna vara fråga om falsk tillvitelse så måste den uppgift som man lämnar till en myndighet (i detta fall socialen) om en viss person på något sätt framställa den personen som brottslig. Exempelvis att personen säger att en viss namngiven person misshandlar sina barn eller liknande. Det måste också vara så att personen som lämnar uppgiften säger att den vet att det är så. Att lämna uppgift om att t.ex. man tror att en viss person slår sina barn och har en rimlig anledning att tro så, är inte tillräckligt för att falsk tillvitelse.

Man måste också ha uppsåt d.v.s. vara medveten om att det man säger är helt sanningslöst och den myndighet man lämnar uppgiften till ska vara en myndighet som kan ta upp en anmälan i saken (att t.ex. ljuga om att någon kör rattfull till skatteverket är alltså inget brott). I denna fråga kan jag inte helt säkert säga att detta brott är begått då jag inte vet exakt vilka uppgifter personen har lämnat och vad den ljugit om men det är möjligt att det rör sig om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1028)
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (97662)