Medverka till brott utan att veta om det?

FRÅGA
min kompis hjälpte sin kompis att bära några kartonger med stulna datorer från enlägenhet, dock utan att veta eller misstänka att det var fråga om stöldgods eller att ettbrott ägt rum. Kan min kompis misstänkas för något brott? I så fall vilket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mittkortfattade svar är att din kompis kan misstänkas för brottet stöld alternativt grov stöld och beroende på omständigheterna kan din vän gjort sig skyldig till medhjälp till stöld. Emellertid är det mest sannolikt att din kompis inte blir skyldig till brott på grund av att denne förmåtts att medverka till brottet genom oförstånd. Jag kommer nedan att utveckla vad jag grundar min bedömning på och redogöra för fallet.

Frågor gällande brott återfinns i Brottsbalken (BrB).


Vilket brott har begåtts?

Att bära kartonger med stulna datorer ifrån en lägenhet ger uppfattningen att brottet stöld har begåtts. För att rekvisitet för brottet ska vara uppfyllt måste alltså personen i fråga olovligen tagit något som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det, 8 kap. 1 § BrB. I detta fall krävs det alltså uppsåt att tillägna sig föremålet för att kunna göra sig skyldig till brottet.

Det kan även handla om brottet grov stöld beroende på omständigheterna. Exempelvis om värdet på stöldgodset är högt eller om det handlar om ett inbrott i en bostad. Det väsentliga att ta hänsyn till vid bedömningen om brott är av normalgraden eller grovt är hur pass stor inverkan brottet haft på den personliga integriteten, alltså är ett inbrott i en bostad allvarligare än ett inbrott i ett vindskontor, 8 kap 4 § BrB.

Kan man bli ansvarig för stöld även om man inte haft uppsåt?

Om man varit delaktig i brottet genom att man exempelvis hjälpt sin vän att bära kartonger som innehåller stöldgods kan man gjort sig skyldig till brottet medverkan till stöld alternativt grov stöld, 23 kap. 5 § BrB. Däremot ska den som medverkat till brottet genom oförstånd att ett brott pågick få ett mildare straff eller gå helt fri från ansvar beroende på omständigheterna.

Sammanfattning

Utifrån frågan är min bedömning att det finns möjlighet att din kompis misstänks för brott, men däremot är det osannolikt att denne faktiskt blir misstänkt. Om det skulle vara fallet att din kompis skulle bli misstänkt, kan det i detta fall endast röra sig om medverkan till brottet då din vän antagligen inte haft uppsåt att tillägna sig dessa stulna datorer. Vidare är frågan om brottet ska betraktas som grovt eller av normalgraden, vilket beror på om denna lägenhet var någon annans bostad, värdet på de stulna datorerna och andra omständigheter.

Oavsett om brottet betraktas som grovt eller av normalgraden finns det däremot möjlighet att din vän blir misstänkt för medhjälp till stöld. I detta fall har din vän varit i oförstånd om att ett brott pågick och därmed borde din vän gå fri från ansvar, medan den som förmått din vän att begå brottet bör få ett strängare straff. Sammanfattningsvis innebär detta att din vän kan misstänkas för brott, men däremot borde din vän utifrån omständigheterna gå fri från ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (681)
2021-02-25 Vilka är skillnaderna mellan stöld, ringa stöld och grov stöld?
2021-02-24 Vad kan jag göra om mitt ex vägrar lämna tillbaka nycklarna?
2021-02-21 Medhjälp till stöld
2021-02-20 Fängelse för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (89541)