Medvållande skadestånd

FRÅGA
Hej!Under en promenad då min hund var kopplad. Så kom det en annan hund som ej var kopplad med sin ägare skrikande efter. Hund nummer två hoppar på min hund. Ur detta visar det sig att min hund är helt oskadd. Dock så har den lösa hunden fått en del skador. Är jag verkligen skyldig att betala detta? Har jag ens en chans att vinna detta i domstol om den andra ägaren väljer att göra rättssak av detta. Eller reder förskringringsbolsgen ut detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hundar återfinns i lag om tillsyn över hundar och katter; nedan hundlagen, se här.

Enligt 19 § hundlagen sägs att skador orsakade av hundar ska ersättas oaktat vållande (vårdslöshet). Det är således ett strikt ansvar som gäller vid skador orsakade av hundar. Det fordras inte vårdslöshet från ägarens sida. Med detta sagt är du alltså ersättningsskyldig för skadan som din hund har åsamkat på den andra hunden. Denna ersättningsskyldighet kan dock jämkas om det är så att den andre hundens ägare genom oaktsamhet varit bidragit till skadans orsakande, se 6 kap. 1 § skadeståndslagen. I detta fall torde så vara fallet. Den andre hundens ägare har genom vårdslöshet bidragit till skadan så att skadeståndet kan jämkas. Jämkning kan t.om. göras till noll.

Om det mot förmodan skulle bli så att den andre ägaren börjar framställa skadeståndskrav å dig, kan du invända att denne varit medvållande så att skadeståndet ska sättas ned. Troligen skulle en domstol sätta ned skadeståndet väsentligt.

Huruvida försäkringsbolagen sköter detta beror helt på vilken sorts försäkring ni båda har. Det kan bli så att försäkringsbolaget betalar ut pengar till den andre ägaren pga. dennes hunds skador, och sedan framställer försäkringsbolaget krav mot dig (sk. regresskrav). I sådant fall kan samma princip tillämpas, dvs. du behöver troligen knappast betala något eftersom att den andre ägaren har varit medvållande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85192)