Medlemsskap i kommun grundat på delägarskap i fast egendom

2019-09-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga gällande "kommunmedlem" .Äger man fast egendom så är man kommunmedlem.Räcker det med att äga 1% för att bli kommunmedlem?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mycket riktigt så är du kommunmedlem om du äger fast egendom i kommunen. Kommunmedlemskap kan grundas genom folkbokföring, innehav av fast egendom eller en skyldighet att betala kommunalskatt (Kommunallagen 1 kap. 5 § första stycket).

Medlemsskapet följer per automatik om någon av ovan grunder för medlemsskap är uppfyllda, och föregås inte av något särskilt beslut.

Att ägarskapet till fastigheten är delat har inte någon betydelse för rätten till medlemskap. Samtliga delägare av fastigheten är således kommunmedlemmar i den kommun som fastigheten är belägen i.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (535)
2020-05-27 Hjälp att få bostad
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet
2020-05-16 Bli återförsäljare åt Systembolaget

Alla besvarade frågor (80507)