FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt31/08/2016

Medlemsskap bostadsrättsförening

Hur går det till rent när ett köp av bostadsrätt måste gå tillbaka. Om orsaken är att köparen ej blir godkänd som medlem efter genomfört köp & tillträde.

Köpeavtalet innehåller inget villkor om medlemskap. Så köpeavtalet gäller. Hur kan man lösa detta? Köparen säljer tillbaka till säljaren, eller annat sätt?

Blir i så fall säljaren skyldig att skatta för den kapitalvinst som uppstår vid försäljningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst är det väldigt sällsynt att någon inte blir godkänd som medlem i en bostadsrättsförening. Huvudregeln är att medlemsprövningen ska vara öppen och att de allra flesta ska ha rätt att bli medlemmar. Ibland kan dock föreningarna ha en insållningsklausul med i deras stadgar. Detta innebär att det uppställs ett visst krav på föreningens medlemmar, exempelvis att alla ska vara över 55 år för att ha rätt att bo där (om det handlar om ett seniorboende). Villkor om medlemskap finner du i bostadsrättslagen (BRL) (https://lagen.nu/1991:614#K1P3S1).

Enligt 1:3 BRL får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Om det är så att en person inte blir godkänd av föreningen, ska handpenningen gå tillbaka och något köp blir heller inte genomfört.

Säljaren ska skatta kapitalvinsten i inkomstslaget kapital, detta framgår av 44 kapitlet i inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). På skatteverkets hemsida finns bra rättslig vägledning: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/331697.html.

Hoppas att du fått svar på dina frågor. Ha en fortsatt bra dag!

Nathalie ByströmRådgivare