Medlemsskap bostadsrättsförening

2016-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hur går det till rent när ett köp av bostadsrätt måste gå tillbaka. Om orsaken är att köparen ej blir godkänd som medlem efter genomfört köp & tillträde. Köpeavtalet innehåller inget villkor om medlemskap. Så köpeavtalet gäller. Hur kan man lösa detta? Köparen säljer tillbaka till säljaren, eller annat sätt?Blir i så fall säljaren skyldig att skatta för den kapitalvinst som uppstår vid försäljningen?
SVAR

Hej och tack för attdu vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst ärdet väldigt sällsynt att någon inte blir godkänd som medlem i enbostadsrättsförening. Huvudregeln är att medlemsprövningen ska vara öppen ochatt de allra flesta ska ha rätt att bli medlemmar. Ibland kan dock föreningarnaha en insållningsklausul med i deras stadgar. Detta innebär att det uppställsett visst krav på föreningens medlemmar, exempelvis att alla ska vara över 55år för att ha rätt att bo där (om det handlar om ett seniorboende). Villkor om medlemskapfinner du i bostadsrättslagen (BRL) (här).

Enligt 1:3 BRL får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske tillden som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt iföreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Om det är så att enperson inte blir godkänd av föreningen, ska handpenningen gå tillbaka och någotköp blir heller inte genomfört.

Säljaren ska skattakapitalvinsten i inkomstslaget kapital, detta framgår av 44 kapitlet iinkomstskattelagen (IL) (här).På skatteverkets hemsida finns bra rättslig vägledning: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.8/331697.html.

Hoppas att du fåttsvar på dina frågor. Ha en fortsatt bra dag!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll