Medlemskap i Bostadsrättsförening

2015-10-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag har ärvt och är ensamägare av en bostadsrätt. Jag är svensk medborgare och betalar fortfarande skatt i Sverige men bor för närvarande utomlands dvs jag är inte skriven på bostadsrättsadressen. Måste jag skriva mig på bostadsrättsadressen för att kunna behålla den? Dvs är det enligt lag otillåtet att äga en bostadsrätt i Sverige som svensk medborgare och använda den när man vistas i Sverige om man är skriven utomlands?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att besvara din fråga får vi kolla i Bostadsrättslagen. Det finns i lagen inga regler som säger att du inte får antas som medlem i bostadsrättsföreningen bara på grund av att du bor utomlands. Regler om medlemskap i föreningen finns främst i andra kapitlet. Man kan säga att föreningen får neka dig medlemskap om de har stöd i föreningsstadgarna och under förutsättning att stadgarna är giltiga (2:1-2 Bostadsrättslagen).

Bara den grunden att du periodvis är bosatt utomlands bör inte medföra att du inte antas som medlem i föreningen. Skulle du ändå nekas medlemskap har du rätt att överpröva ärendet till hyresnämnden inom en månad från att beslutet meddelats (2:10 Bostadsrättslagen).

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll