Medlem rättar sig inte efter styrelsebeslut i bostadsrättsförening

Ett beslut har tagits på ett årsmöte i en bostadsrättsförening och en medlem har ej fullt beslutet, vad kan vi göra som styrelse./Jenny

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För bostadsrättsföreningar gäller bostadsrättslagen.

Vad som gäller för en medlem som inte följer beslut från styrelsen, ordningsregler och föreningsstadgar finns ofta skrivet i stadgarna. Precis som för alla sorters ekonomiska och ideella föreningar kan uteslutning bli aktuellt, så länge den grundar sig på något som står i stadgarna (bostadsrättslagen 2 kap. 11 §). Det är föreningsstämman som beslutar om uteslutning om inte något annat står i stadgarna (bostadsrättslagen 2 kap. 14 §).

Eftersom medlemskapet i en bostadsrättsförening är avgörande för en persons boende, så är det viktigt att alltid varna först och ge medlemmen en verklig chans att rätta sig efter reglerna som gäller för medlemmar, innan man vidtar några konsekvenser. Om en föreningsmedlem skapar problem genom att inte följa styrelsebeslut eller missköter sig på annat sätt, så är min starka rekommendation att först skriva till eller prata med medlemmen om problemet. Påminn medlemmen om vad som står i stadgarna och vilka skyldigheter medlemmen har gentemot föreningen. Förklara tydligt för medlemmen att om problemet fortsätter, så riskerar hen att bli utesluten ur föreningen. Om det är något som kan ta lite tid för medlemmen att rätta till är det bra att ge en viss bestämd tid när personen måste ha börjat rätta sig efter föreningens regler för att slippa konsekvenser.

För bostadsrättsföreningar gäller förutom bostadsrättslagen även lagen om ekonomiska föreningar. Också enligt den lagen är det första att göra att kolla på stadgarna. Många gånger lämnar lagen utrymme för föreningen att sätta upp detaljerade regler för sin verksamhet i sina stadgar. Alla medlemmar och styrelsen är skyldiga att följa det som står i stadgarna. Titta i föreningens stadgar och se om det finns något bestämt om vad som händer om en medlem inte följer ett styrelsebeslut. Det skulle till exempel kunna finnas regler om att en medlem stängs av en period eller måste betala någon avgift om hen inte följer vissa beslut.

En konsekvens som kan komma ifråga i alla föreningar är uteslutning. En medlem kan uteslutas ur föreningen på de grunder som anges i stadgarna. Om det inte står något annat i stadgarna, så ska föreningsstämman ta beslut om att utesluta en medlem (lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 4 §). Om det står i föreningens stadgar att det finns grund för uteslutning om styrelsens beslut inte följs, så kan personen uteslutas. Andra regler som finns i stadgarna om uteslutning (till exempel vem som beslutar om det, om det måste komma någon varning först m.m.) ska också följas.

Slutsats

Det är lite svårt att säga vad som kan hända om en medlem inte följer ett styrelsebeslut i en förening, det beror på vad som står i stadgarna. Står det att någon viss åtgärd ska tas om en medlem inte följer styrelsens beslut, så gäller det. I alla typer av föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, kan det i vissa allvarligare fall bli en fråga om uteslutning. Då måste det finnas grund för uteslutning i stadgarna och beslutet måste tas på rätt sätt.

Innan någon åtgärd tas är det bra att höra av sig till medlemmen och prata om saken. Kolla varför styrelsebeslutet inte följs, påminn personen om vad som gäller i föreningen och vad som kan hända om de inte följs. Ge alltid personen en riktig chans att ändra sitt beteende och rätta sig efter vad som gäller.

Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några andra frågor!

Med vänliga hälsningar,

Linn EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000