Medhjälp till ringa stöld

FRÅGA
Min kompis snattade för några veckor sedan, jag stod brevid hen men märkte det inte förrens jag såg stöldvaran i jackfickan. Jag försökte säga åt hen men hen lyssnade inte och jag blev rädd.Blir jag medbrottsling då? Kommer jag få straff för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller medhjälp till ringa stöld så framgår 23 kap 4 § Brottsbalken att ansvar ska ådömas inte bara den som utfört en gärning utan även den som främjat gärningen med råd eller dåd. Detta kan innefatta olika handlingar, såväl passiva som aktiva. Vidare stadgas i 23 kap 5 § Brottsbalken att medverkan som endast varit ringa ska vara fri från ansvar. Det blir i slutändan upp till rätten att avgöra hur stor inverkan de anser att du haft på det brott som begåtts.

Av frågan framgår inte av hen blev gripen eller inte men av de omständigheter jag kan utläsa av frågan så tror jag du har goda chanser att undvika straff om det skulle bli tal om åtal. För att du ska kunna dömas till medhjälp så måste du som jag tidigare nämnt främjat gärningen med "råd eller dåd" eftersom du själv beskriver att du försökte säga åt hen att inte ta stöldvaran bör du inte vara att anse som medbrottsling. Det är dock svårt för mig att bedöma detta. Men om du inte på något sätt har medverkat eller stulit något själv så kan du givetvis inte heller dömas för detta. Detta är dock upp till domstolen att bedöma.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97413)