Medhjälp till bidragsbrott

2019-11-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, min sambo sökte bostadsbidrag under ett halvårstid trots att vi bodde tillsammans och jag är höginkomsttagare och hon lever på existensminimum, kan vi båda bli åtalade för brott om det uppdagas?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är inte möjligt för mig att säga exakt vad som gäller i just ditt fall eftersom jag då skulle behöva mer omständigheter. Vad jag kan göra är att svara på dina frågor i mer generella termer och sedan låta dig dra dina egna slutsatser.

Bostadsbidrag söker man hos försäkringskassan, vilket är en utav de myndigheter som man kan begå bidragsbrott emot, se Bidragsbrottslagen 1 §. Förutsatt att din sambo på något sätt har lämnat oriktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden som hon enligt lag måste anmäla, samt att detta har lett till en fara för att bidrag betalas ut eller att det har betalats ut med för högt belopp, så kan hon dömas för bidragsbrott, se Bidragsbrottslagen 2 §.

Eftersom fängelse är en del av straffskalan för bidragsbrott, så kan du dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till bidragsbrott, jfr Brottsbalken 23 kap 4 § och Bidragsbrottslagen 2 §. Detta förutsätter att du har främjat gärningen med råd eller dåd eller på något sätt har förmått din sambo att utföra det eventuella brottet.

I sammanhanget är det viktigt att säga att om din sambo rättar eventuellt oriktiga uppgifter innan en felaktig utbetalning så kommer hon och du inte kunna dömas för bidragsbrott, se Bidragsbrottslagen 5 §.

Sammanfattningsvis så är det möjligt att båda kan dömas för bidragsbrott. För att du ska kunna dömas så måste du dock ha främjat gärningen med råd eller dåd eller förmått din sambo att utföra gärningen. Min starka rekommendation är att din sambo snabbt ändrar eventuellt felaktiga uppgifter.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (734)
2020-02-24 Varför ifrågasätter banken varifrån min handpenning kommer från?
2020-02-23 100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?

Alla besvarade frågor (77459)