Medgivande till barns byte av folkbokföring vid gemensam vårdnad

2018-10-22 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har gemensam vårdnad, men pappan har sonen enbart varannan helg, pappan bor dessutom 9mil från oss.Pappan har haft sonen max 7 dagar en gång och sonen är 10 år nu.Nu kommer jag att flytta, då jag tagit tjänstledigt, sökt jobb och har kärleken 93 mil från staden där jag bor, sonen vill flytta med mig. Sonen är skriven hos mig och jag har boendet, sköter allt kring honom.Nu helt plötsligt så vägrar pappan skriva under att sonen ska flytta med mig, sonen får alltså inte flytta pga av sin far, som aldrig någonsin haft boendet om sonen.Vad händer nu, kan jag flytta ändå, eller måste jag lämna min son (mot sin vilja) hos sin far som bara haft honom varannan helg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom frågan rör vårdnaden om barn skall Föräldrabalken (1949:381) tillämpas. Hädanefter skall angivna lagrum förkortas med "FB".

Som utgångspunkt skall den som är vårdnadshavare bestämma kring barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om man har gemensam vårdnad ankommer bestämmanderätten bägge vårdnadshavarna tillsammans (6 kap. 13 § 1 st FB). Av 6 kap. 13 § 2 st FB framgår att frågor gällande daglig omsorg, som sålunda inte skall betraktas som ingripande i barnets liv, kan vårdnadshavare bestämma ensam. Här brukar i regel avses enklare frågor i barnets liv som klädval och dylikt. Frågor av mer ingripande karater som folkbokföring, skolval eller andra bestående förändringar kräver således en överenskommelse mellan vårdnadshavarna. Det är därmed fullt möjligt för pappan att med hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med stigande ålder och utveckling, motsätta sig flytten.

En rättslig förälder kan väcka talan om vårdnad, boende och umgänge. Vad gäller ensam vårdnad har några grunder för olämplighet inte anförts i frågan och inte heller tycks några grunder för att upplösa vårdnaden föreligga. Det är sålunda inte aktuellt att väcka talan om ensam vårdnad om inte dispyten leder till djupa samarbetssvårigheter (se 6 kap. 5 § 2 st FB samt NJA 2007 s. 382). Dock torde lämpligen talan föras beträffande barnets boende enligt 6 kap. 14 a § 1 st FB av vilket det framgår att rätten får besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. I bedömningen skall barnets bästa vara utgångspunkten, och domstolen skall särskilt beakta bl.a barnets vilja i förhållande till ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Huruvida barnets vilja skall beaktas är helt beroende av en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Jag bedömer emellertid att barnets vilja kommer att beaktas i förevarande fall med hänsyn till frågans beskaffenhet vilket inte torde vara särskilt allvarlig.

Jag föreslår att du i första hand försöker komma överens med pappan om barnets boende, men om detta utmynnar i fortsatta konflikter väcker talan om att barnet skall bo hos dig.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1179)
2019-05-24 Hur kan jag som storebror hjälpa min lillasyster om jag misstänker att hon far illa hemma?
2019-05-24 Finns det en lag om att barnen måste bo varannan vecka hos respektive förälder?
2019-05-24 Vem är vårdnadshavare
2019-05-23 Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?

Alla besvarade frågor (69309)