Medför överlåtelseförbud i testamente att arvet blir utmätningsbefriat?

Ett av mina barn har utmätning i lön och kommer eventuellt att få skuldsanering så småningom. Funderar därför på att skriva nytt testamente med klausulen att arvet ej får överlåtas. Vill också ha med att arvet utgör enskild egendom, med tanke på att något av mina barn kan tänkas vilja skilja sig i framtiden.

1. Detta bör väl innebära att kfm inte kommer åt arvet och att barnet fritt kan disponera detta?

2. Finns det någon annan nackdel med klausulen får ej överlåtas?

3. Kan/bör samma klausul gälla för alla mina tre barn trots att bara ett barn jagas av kfm?

Emotser gärna ett svar från någon hos er på dessa frågor. Emotser också prisuppgift för att upprätta detta testamente samt att hos er underteckna och av er få dokumentet bevittnat...(Bor i Sthlm så jag kan besöka er enkelt)

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är fullt möjligt att inta en klausul om överlåtelseförbud i ett testamente. Ett överlåtelseförbud innebär att testamentstagaren är förhindrad att överlåta (sälja, byta, ge bort) den egendom som omfattas av klausulen. Om arvet omfattas av ett överlåtelseförbud är detta alltså i sig en inskränkning i testamentstagarens förfoganderätt eftersom denne inte exempelvis kan sälja eller ge bort egendomen. Denna inskränkning i testmanetstagarens förfoganderätt kan alltså i sig medföra vissa praktiska och ekonomiska nackdelar eftersom testamentstagaren är förhindrad att nyttja egendomen på valfritt sätt. Om arvet består av exempelvis aktier kan en ekonomisk konsekvens av ett överlåtelseförbud vara att aktierna förlorar i värde eftersom aktier generellt sätt är särskilt utsatta för värdeförändringar på marknaden. Om arvet utgörs av en fastighet blir testamentstagaren ägare till fastigheten under hela sin livstid – vilket också kan medföra både praktiska och ekonomiska konsekvenser för testamentstagaren.

En föreskrift i ett testamente om att egendomen omfattas av överlåtelseförbud innebär att egendomen inte heller kan utmätas av Kronofogdemyndigheten, detta följer av 5:5 Utsökningsbalken(UB). För att egendomen skall bli ”utmätningsbefriad” räcker det inte med en klausul i testamentet om att ”egendomen inte får utmätas” utan det måste framgå att egendomen omfattas av just ett överlåtelseförbud. Detta framgår av ett rättsfall från Hovrätten för Nedre Norrland (beslut 1987-10-09 i mål Ö 282/87).

På frågan om en klausul om överlåtelseförbud bör gälla samtliga barn kan jag inte ge något rakt svar - du får helt enkelt själv överväga nackdelar och fördelar med ett överlåtelseförbud. Det finns inget hinder mot att överlåtelseförbudet omfattar all egendom i testamentet och/eller gentemot samtliga testamentstagare. Det finns dock ingen anledning med en sådan klausul gentemot samtliga dina barn enbart med rädsla för att kronofogdemyndigheten jagar ett utav dina barn. Kronofogden kan endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatte), se exempelvis 4:17 UB, och kan alltså inte utmäta egendom som tillhör dennes syskon.

Det kan även vara klokt att i testamentet föreskriva att arvet skall utgöra testamentstagarens enskilda egendom. En föreskrift om att arvet skall bli testamentstagarens enskilda egendom innebär att arvet inte utgör giftorättsgods i äktenskapet mellan testamentstagaren och dennes make/maka, se 7:2 .p.3 Äktenskapsbalken (ÄktB) Den enskilda egendomen ingår då inte i bodelningen vid en eventuell skilsmässa, se 10:1 ÄktB.

Sammanfattningsvis – en klausul om att arvet (helt eller delvis) omfattas av ett överlåtelseförbud är en inskränkning i testamentstagarens förfoganderätt och förhindrar alltså att testamentstagaren ”fritt disponerar” egendomen eftersom en klausul om överlåtelseförbud just är en ett uttryck för att testamentstagaren själv skall behålla egendomen för all framtid. Ett överlåtelseförbud innebär också att kronofogden är förhindrad att utmäta egendomen.

Lawline kan hjälpa dig att upprätta ett testamente med en klausul om överlåtelseförbud. Vi tillhandahåller delvis skräddarsydda avtalsmallar till ett fast pris (1495 kr), där du också kan få hjälp att upprätta testamentet genom telefonrådgivning, se här. Vi kan också hjälpa dig att upprätta testamente samt bevittna upprättandet av testamentet. För att få specifik prisuppgift för detta ber jag dig vänligen kontakta vår jurist Robert Lindström. robert.lindstrom@lawline.se

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”