FrågaSKATTERÄTTArvsskatt24/11/2019

Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?

medför arv från sverige arvskatt i italien?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Numera gäller att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lagstiftning. Den som är bosatt i ett land anses ha hemvist där om bosättningen är stadigvarande med hänsyn till varaktighet och omständigheter i övrigt. Eftersom arvet härstammar från Sverige utgår vi från svensk skattelagstiftning.

Enligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare