Meddelande på annat sätt 7 kap 2 § bostadsrättslagen

2021-05-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Gäller e-mail i stället för rekommenderat brev i nedanstående fall?Av 7 kap. 2 § bostadsrättslagen följer att om bostadsrätten inte är i rätt skick på tillträdesdagen och bostadsrättsföreningen (vilket i början oftast är företrädare för byggbolaget), trots tillsägelse, inte avhjälper bristen så snart som det är möjligt får förvärvaren avhjälpa bristen på bostadsrättsföreningens bekostnad. Enligt bestämmelsen har bostadsrättshavaren fullgjort vad som i detta avseende åligger denne när han eller hon har avsänt meddelande till bostadsrättsföreningens styrelse i rekommenderat brev. Styrelsen är skyldig att ingripa...etc
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har hänvisat till 7 kap 2 § bostadsrättslagen och undrar om ett e-mail kan skickas istället för ett rekommenderat brev.

Av 7 kap 32 § bostadsrättslagen framgår det att bostadsrättshavaren ska anses ha fullgjort vad som ankommer på den om meddelandet, som avses i 7 kap 2 § bostadsrättslagen, skickas i ett rekommenderat brev.

Av juridisk doktrin framgår det att dessa meddelanden även får sändas på annat sätt och inte enbart genom rekommenderat brev. Skickas meddelandet på annat sätt har avsändaren bevisbördan för att meddelandet kommit fram till mottagaren.

Det bör alltså vara möjligt att skicka ett e-mail istället för ett rekommenderat brev. Bevisbördan ligger dock på avsändaren om meddelandet inte skulle komma fram till mottagaren ordentligt. Att skicka meddelandet i ett rekommenderat brev innebär därmed mindre ansvar för avsändaren.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97637)