Medborgarskap för person gift med svensk medborgare

Hej! Jag har en kompis som är gift med en man som är svenskmedborgare och hon har bött i sverige mer än 3 år. hon har ett barn som är över 18. min frågan är kan båda mamman och son kan ansöka för medborgare.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, innehåller regler om hur man blir medborgare i Sverige.

En person över 18 år men under 21 år kan enligt 8 § i lagen genom anmälan få medborgarskap om personen har permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige sedan denna var tretton år. Om personen är statslös krävs endast att den bott här sedan femton års ålder.

Kvinnan (och barnet om det är över 21 år) kan efter ansökan få medborgarskap om hon kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd, hemvist här sedan fyra år om hon är statslös eller flykting enligt utlänningslagen eller annars sedan fem år. Vidare krävs ett hederligt levnadssätt, d.v.s. att hon inte begått brott under senaste tiden. Detta stadgas i 11 § MedbL.

Om kvinnan inte uppfyller kraven ovan går det att få medborgarskap enligt 12 § MedbL eftersom hon är gift med en svensk. Enligt praxis kan en person som är gift med en svensk medborgare få medborgarskap efter tre års hemvist om äktenskapet varat i två år och den svenska medborgaren innehaft medborgarskapet under de senaste två åren. I annat fall kan medborgarskap erhållas om det finns särskilda skäl.

Migrationsverket har en bra hemsida om medborgarskap, se här.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”