Medborgarskap för person gift med svensk medborgare

2015-08-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en kompis som är gift med en man som är svenskmedborgare och hon har bött i sverige mer än 3 år. hon har ett barn som är över 18. min frågan är kan båda mamman och son kan ansöka för medborgare.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, innehåller regler om hur man blir medborgare i Sverige.

En person över 18 år men under 21 år kan enligt 8 § i lagen genom anmälan få medborgarskap om personen har permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige sedan denna var tretton år. Om personen är statslös krävs endast att den bott här sedan femton års ålder.

Kvinnan (och barnet om det är över 21 år) kan efter ansökan få medborgarskap om hon kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd, hemvist här sedan fyra år om hon är statslös eller flykting enligt utlänningslagen eller annars sedan fem år. Vidare krävs ett hederligt levnadssätt, d.v.s. att hon inte begått brott under senaste tiden. Detta stadgas i 11 § MedbL.

Om kvinnan inte uppfyller kraven ovan går det att få medborgarskap enligt 12 § MedbL eftersom hon är gift med en svensk. Enligt praxis kan en person som är gift med en svensk medborgare få medborgarskap efter tre års hemvist om äktenskapet varat i två år och den svenska medborgaren innehaft medborgarskapet under de senaste två åren. I annat fall kan medborgarskap erhållas om det finns särskilda skäl.

Migrationsverket har en bra hemsida om medborgarskap, se här.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86874)