Maxstraff för grovt narkotikabrott

2020-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om en person åkt in för grovt narkotikabrott, hur långt är max straffet i år? Och hur lång tid brukar det ta tills dom får ta emot besök och får permission att komma ut och hälsa på familj då och då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Straffet
Det finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott.

Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). Maxstraffet för grovt narkotikabrott är alltså sju år.

Värt att nämna är att om man begår ett brott innan 21 års ålder kan man få straffrabatt, alltså ett lindrigare straff på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken).

Besök
Angående besök gäller att den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Varje besökare måste först godkännas av anstalten. En intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § fängelselagen).

Permission
Huvudregeln avseende permission är att en intagen får beviljas permission när minst en fjärdedel av strafftiden avtjänats. Om den dömde missköter sig eller det finns risk för brottslighet under permissionen, eller risk för rymning, kan det medföra att permission inte beviljas (10 kap. 1 § fängelselagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?