Materiell prövning av tävlingsvinst

2016-09-20 i Domstol
FRÅGA
Kan idrottare bli dömda för bedrägeri om de dopar sig för att lura till sig vinstpengar på ett bedrägligt sätt? Underlättar det i processen att väcka åtal om de tävlande innan tävlingen får skriva under på att de inte är eller tidigare har varit dopade med otillåtna medel, då tävlingen och prispengarna är avsedda för deltagare som inte har fuskat till sig fördelar för ekonomisk vinning? Har frågan tidigare blivit prövad i domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett liknande fall har prövats i Högsta domstolen (se NJA 2001 s. 511). I målet uttrycker Högsta domstolen att den inbördes placeringen av tävlande inte kan prövas i domstol. Däremot bör den som anser sig berättigad till ett pris (i de fall där vinsten är förknippad med exempelvis en ekonomisk vinning) kunna föra en civilrättslig talan om den vinnande varit dopad med ett för idrotten otillåtet medel. Detta innebär att det alltså är möjligt för den tävlande som anser sig berättigad till ett pris att, under vissa förutsättningar, få frågan om prispengarna prövad av domstol genom en stämningsansökan.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (444)
2020-10-29 Hur går man tillväga om domaren är jävig?
2020-10-29 Var stämmer jag ett företag?
2020-10-29 Hur lång tid tar det från överklagande tills hovrätten tar upp målet?
2020-10-26 Lägga ned åtal efter att åtal väckts?

Alla besvarade frågor (85658)