Måste vi skriva ett samboavtal ang lägenhet även om jag har betalat hela lägenheten själv?

FRÅGA
Hej, Måste både sambopartner skriva under ett samboavtal trots att bostadsrätten är köpt från den första med 100% insats från den innan den andra flyttat in?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga vill du veta vad som krävs för att ett samboavtal ska vara giltigt samt om egendom som bara en har betalat för ska ingå i en eventuell bodelning. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL).

Om sambor separerar kan en bodelning göras

Om sambor separerar så görs en bodelning (om någon av er påkallar det inom ett år efter att samboförhållandet har upphört) (8 § SamboL). I bodelningen ska all egendom som utgör samboegendom ingå och sedan fördelas mellan er. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Vad avgör vad som är för gemensamt bruk?

Avgörande för vad som är gemensam bostad och gemensamt bohag är om egendomen har införskaffats för gemensam användning. Det innebär att om den som köpte lägenhet gjorde det med avsikten att ni skulle bo där ihop så är bostaden gemensam bostad. Om så är fallet så utgör bostaden samboegendom oavsett om en har betalat hela lägenheten själv eller inte. Om lägenheten köptes för att den som köpte den skulle bo där själv så utgör den inte samboegendom t.ex. om den köptes innan ni träffades eller om ni från början tänkt att bo på olika ställen.

Genom samboavtal kan ni undanta lägenheten från bodelningen

För att det inte ska uppstå oklarheter om vilken egendom som ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation kan ni skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni skriva att lägenheten inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). Då spelar det ingen roll om den utgör samboegendom eller inte utan lägenheten undantas oavsett från bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det kan skrivas när som helst innan eller under ert förhållande (9 § SamboL).

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2907)
2021-05-16 Blivit utelåst från sambos bostad
2021-05-15 Bodelning när samboförhållandet upphör
2021-05-09 Bodelning efter samboförhållandes upphörande
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?

Alla besvarade frågor (92309)