Måste vi skatta vid överlåtelse av fastighet?

2019-03-03 i Köpavtal
FRÅGA
HejOm två syskon äger en fastighet ihop som dom fått i gåva och den ena vill flytta och släppa sin del till den andremot att hon blir skuldfri dom Har vardera 600000kr var i skuld på den Räknas det som försäljning och måste skattas för detTaxerings värde är högreTack på förhan Magnus
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enklaste sättet att lägga upp detta på är enligt mig att ni upprättar två olika gåvor, en där fastigheten ges till det syskonet som vill ha fastigheten och ett där den som fick fastigheten ger de pengar som ni kommit överens om till den andra.

Gåvor är enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) skattefria. Banken kommer dock fråga efter att du lämnar kontrolluppgifter om pengarna om de överstiger 150 000 kr. Kontrolluppgifterna innefattar bl.a. var pengarna kommer ifrån, betalningsdatum och belopp, detta framgår av 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). För att kunna bevisa för banken som förmedlar betalningen att pengarna faktiskt är en gåva och därmed skattefria är det rekommenderat att ni upprättar ett gåvobrev i samband med att ni gör ändrar ägarförhållandet i fastigheten. Gåvobrevet bör innehålla namn på gåvogivaren, gåvotagaren, vad gåvan avser, en överlåtelseförklaring om att gåvogivaren avser att ge gåva till gåvotagaren samt uppgifter om datum och namnteckningar.

Det enda som kostar vad jag kan se är en expeditionsavgift hos Lantmäteriet för att ordna med lagfarten på fastigheten som ni vill ha det. Regler kring lagfart finns i 20 kap. jordabalken. Huvudregeln är att den som är ägare till en fastighet ska stå på lagfarten, enligt 20 kap. 1 § jordabalken(JB). Ansökan ska göras inom tre månader från det att den handling som grundade förvärvet upprättades, enligt 20 kap. 2 § JB. Det är alltså smart att skaffa lagfart så snart som möjligt för att i framtiden undvika krångel från eventuella borgenärer.

Mer info om kring expeditionsavgiften finns här: https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (158)
2019-04-16 Formkrav fastighetsköp, culpa in contrahendo
2019-04-04 Förköpsrätt vid gåva av fastighet
2019-03-25 Hur säljer jag min del av en fastighet?
2019-03-04 Kan jag skriva ett köpeavtal för fastighet själv?

Alla besvarade frågor (69981)