Måste vi ha en framtidsfullmakt för att eventuellt ta hand om varandras angelägenheter?

2019-11-20 i Avtal
FRÅGA
Behöver ett gift par utan barn en framtidsfullmakt om man är överens om att den andra tar hand om allt om det händer partnern något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en annan fysisk person för att företräda denne om han/hon skulle bli sjuk, få försvagat hälsotillstånd eller av likande förhållande inte längre har förmåga att ta han om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten kan omfatta ekonomiska som personliga angelägenheter.

Det finns inget krav på att en sådan fullmakt behövs för gifta par som vill ta hand om varandras angelägenheter i de fall något med den andra skulle inträffa. Dock kan det rekommenderas för säkerhetensskull att utfärda en sådan fullmakt, om så önskas.

Om ni önskar att upprätta en framtidsfullmakt ska ni upprätta denna fullmakt skriftligt och inför två vittnen som inte är fullmaktshavare. Vidare ska det framgå av fullmakten vem eller vilka som är fullmaktshavare och som har rätt att företräda fullmaktsgivaren samt vilka angelägenheter fullmakten omfattar. Det kan även vara bra att nämna när framtidsfullmakten ska börja gälla, vilket vanligtvis är när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation att denne inte kan besluta själv om sina angelägenheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1224)
2020-01-29 Betalningsansvar vid intern reglering av skuld som står på den ena parten?
2020-01-29 Får en butik neka köp?
2020-01-29 Kan man ändra en överenskommelse och hur kan man verkställa en överenskommelse?
2020-01-26 Har någon annan rätt att teckna en livförsäkring i mitt namn, utan mitt tillstånd?

Alla besvarade frågor (76666)