Måste vi gifta oss för att ärva varandra?

2020-10-04 i Sambo
FRÅGA
Hej Jag och min sambo väntar vårt första barn.Vi äger ett hus tillsammans.Har börjat fundera på vem som ärver vad vid en bortgång.Om någon av oss går bort så har jag förstått att vårt barn ärver hälften av huset och alla tillgångar till den avlidne, men om vi är gifta så är det någon av oss som ärver allt.Men om vi då tecknar vars en livförsäkring, är det tillräckligt för att någon av oss ska ärva allt vid en bortgång och vårt gemensamma barn ingenting? Eller måste vi gifta oss ändå för att någon av oss ska ärva allt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arv fördelas när man är sambos och hur du och din sambo kan säkra er ekonomiska ställning om en av er avlider.

Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) och frågor om sambo i Sambolagen (SamboL).

Precis som du säger så stämmer det att sambos inte ärver varandra, och att om man är gift så ärver man. Att man ärver allt som gift är en sanning med modifikation. Det finns andra regler som kan ändra fördelningen så som äktenskapsförord, enskild egendom och vissa typer av försäkringsersättningar. Men huvudregeln är att man ärver sin partner och att eventuella barn får ett "efterarv" när den kvarvarande maken avlider.

Om man tecknar en livförsäkring så påverkar inte det rätten till arv oavsett om man är sambo eller gift. En livförsäkring är bara en ersättning som betalas ut till den kvarvarande som kan användas för att säkra en ekonomisk trygghet eller liknande.

Om man vill ärva sin sambo gäller istället att man måste upprätta ett testamente. Där kan man styra att man t.ex. vill att bostaden ska ärvas av sambon. Däremot kan testamentet inskränkas av ert framtida barns rätt till laglott. Laglotten innebär att man som barn har rätt till en viss del av arvet oavsett vad testamentet säger, det handlar om 50% av hälften av arvet. Om bostaden då "tar" för stort utrymme av arvet kan man hamna i en situation där barnet lagligt kan kräva sin del.

Om man istället är gift så ärver man indirekt sin make. Egentligen tar man hand om arvet som lämnats till barnet. Man ärver nämligen inte makens egendom med full äganderätt utan med något som kallas för fri förfoganderätt. Det innebär att man får bruka det man ärvt, men inte skänka eller testamentera arvet till någon annan. Det innebär helt enkelt att man ska kunna bo kvar i huset, leva med ungefär samma levnadsstandard man haft tidigare, men man får inte göra precis vad man vill med det man ärvt. När den kvarvarande maken avlider fördelas allt till eventuella barn eller andra arvingar om man inte testamenterat på något annat sätt. Här ska dock noteras att man inte får testamentera bort något av det arv som kommer från den tidigare maken.

Om målet är att den efterlevande först ska ärva allt och barnet när den kvarvarande maken avlider är giftermål den enda vägen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97574)