Måste vi betala för hela kursen även om vi inte fullföljde den?

2017-06-30 i Avtal
FRÅGA
Mina barn började på simskola. Intensivsomskola i 10 dagar. De gick två ggr. Efter dessa två tillfällen slutade vi. (Vårt ena barn stod mest still o grät och vi upplevde att lärarna inte förklarade och visade vår son hur han skulle göra) Vi var missnöjda med kursen.Är vi skyldiga att betala faktura för hela kursen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan kan inte besvaras direkt med någon lag men ledning kan hämtas från bland annat konsumenttjänstlagen. Detta är under förutsättning att ert avtal inte redan reglerar frågan.

I 42 § konsumenttjänstlagen står det att om en konsument avbeställer en del av en tjänst har näringsidkaren rätt till ersättning för den del som är utförd och för det arbete som måste göras trots avbeställningen. Detta förutsätter emellertid att det finns ett godtagbart skäl för avbeställningen (vilket ni verkar ha).

I rättsfallet NJA 2002 s. 644 kom Högsta domstolen fram till att en kursdeltagare som hade hoppat av en kurs utan skälig anledning var skyldig att ersätta näringsidkaren för hela kursen minus det som näringsidkaren hade sparat in på avhoppet.

Är ni missnöjda med kursen finns det även möjlighet att reklamera genom konsumenttjänstlagen (men området saknar som sagt lag så lagen tillämpas i överförd mening). I sådana fall skulle man kunna argumentera utifrån 4 § (att tjänsten ska vara utförd fackmannamässigt), 9 § (att tjänsten avviker från vad som stadgas i 4 §) och 10 § (att tjänsten inte motsvarar uppgifter som näringsidkaren lämnat innan avtalet som sedan har inverkat på avtalet).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97671)