Måste vårdnadshavaren samtycka till flytt?

2021-03-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!För fem månader sen frågade jag mitt ex om det var okej för honom att jag, tillsammans med vårt gemensamma barn, flyttade 30 minuter bort. Detta har han svarat ja på, och det finns i text i en konversation vi haft med varann på Messenger. Vi har gemensam vårdnad om barnet som bor lika mycket hos båda två. Därefter har jag börjat leta hus på den nya orten och deltagit i en del budgivningar. Jag har också lagt ut min bostad till försäljning. Nu, efter 5 månader, har mitt ex kommit fram till att han inte längre tycker att flytten är en god idé med tanke på att vår son får åka bil längre till förskolan. Det kan också bli känsligt senare med var vår son ska gå i skolan.Min fråga är: har han rätt att ångra sig? Det är ju bara ren tur att jag inte vunnit någon budgivning än, då hade det ju varit för sent.Han flyttade själv med pojken för drygt ett år sen och då frågade han inte mig om det var okej för mig, utan jag fick reda på det när flytten hade skett.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad fattar vårdnadshavarna gemensamt beslut i det som rör barnets personliga angelägenheter (6:13 och 6:12 FB). Det här innebär att alla belsut av mer ingripande karaktär som har betydelse för barnets framtid ska fattas gemensamt av er. Var barnet ska bo är ett sådant ingripande beslut där båda föräldrarna måste vara överens. Dessutom, ju äldre barnet är desto större hänsyn ska tas till barnets åsikter och önskemål.

Ifall den ena föräldern motsätter sig att den andra föräldern flyttar och föräldrarna i övrigt inte kan komma överens gäller att de nuvarande förhållandena ska bestå. Du ska med andra ord inte flytta. Du nämner att pappan avgett sitt godkännande och sedan ångrat sig. Sådana omständigheter kan vara jobbiga, och jag har full förståelse för det. Det viktigaste är att ni beaktar vad som är bäst för barnet och att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna. Barn har rätt till en trygg och bra omvårdnad (6:1 FB), vilket är otroligt viktigt att ha i åtanke när frågor om bl.a. vårdnad och boende aktualiseras. Enligt 6:2a FB gäller generellt att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Mitt råd till dig är att försöka kommunicera med barnets pappa, se om ni kan hitta någon gemensam lösning.

Varje kommun ska erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal, vilket innebär samtal med en sakkunnig rådgivare i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (5:3 Socialtjänstlagen). Om ni har sammarbetssvårigheter och detta påverkar barnets bästa kan ni vända er till socialtjänsten i er kommun. Ett samarbetssamtal är helt frivilligt. Det går således inte att tvinga t.ex. pappan att medverka. Skulle han inte vilja medverka, eller är det inte möjligt att nå en lösning genom samarbetssamtal, är det slutligen domstolen man vänder sig till.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?