Måste vårdnadshavare meddelas innan medling?

Hej!

Arbetar som kurator på en gymnasieskola. Vid konflikter mellan elever brukar jag vara behjälplig med hjälp av medling vilket är mycket framgångsrikt. Min fråga är om jag/skolan måste informera samtliga vårdnadshavare innan jag inleder ett medlingsmöte med eleverna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga vill jag först redogöra för vårdnadshavares rätt till information kring sina barn för att sedan berätta vad som gäller i just denna specifika situation.

Vårdnadshavares rätt till information

Som du säkerligen är bekant med så finns det en rättighet hos vårdnadshavare att bli informerade kring allt som rör deras barn, samtidigt som man i vissa situationer värnar om barnets integritet. Barnets rätt till privatliv är något som växer fram med åldern. Desto äldre barnen blir desto bredare är deras rätt till integritet och privatliv från sina vårdnadshavare. Generellt brukar man tala om att vid 12 års ålder börjar barnet ha rätt till privatliv från sina vårdnadshavare i den benämningen att allt inom skolan inte behöver diskuteras med deras vårdnadshavare.

Sekretess

Som kurator har du sekretess, men det vet du säkerligen om. Sekretessen gäller inte gentemot vårdnadshavare per automatik utan beroende på vad situationen gäller kan vårdnadshavarens rätt till information prioriteras före sekretessen. Som kurator har man en sekretess på elevens personliga förhållande, om det inte är klart att ppgifterna kan avslöjas utan att den som uppgiften avser, eller någon närstående, tar skada.

Mitt råd till dig

I ditt fall skriver du att du är kurator på en gymnasieskola. Konflikterna i den åldern kan vara av ett allvarligare slag än i de yngre åldrarna, vilket kan motivera varför vårdnadshavare har rätt till information i sådana situationer trots att ramen för ungdomars privatliv är relativt stort i den åldern. Om däremot ungdomarna i gymnasiet är 18 eller äldre behövs inte vårdnadshavare informeras. Vårdnadshavare har oftast ett stort intresse av information och vill även oftast sitta med på sådana medlingssamtal du vill genomföra, men det behövs inte per automatik. Vid en viss ålder anses barnen nå en sådan personlig integritet att de får egen bestämmanderätt att ha känsliga samtal med någon anställd i skolan utan att vårdnadshavare behöver medverka eller informeras innan. Det finns ingen fast åldersgräns för det, men man brukar säga att denna bestämmanderätt börjar "gro" vid 12 års ålder. Vid gymnasiet kan man därför säga att denna möjlighet att underlåta att meddela vårdnadshavare är relativ stor, men även här behöver man göra en avvägning. Om vårdnadshavare kan tänkas behöva vara informerade för att agera "korrekt" eller vidta åtgärder bör de meddelas.

Sammanfattningsvis behöver föräldrar till myndiga barn huvudsakligen inte informeras. Vad gäller yngre ungdomar får man göra en avvägning mellan allvaret av incidenten och vårdnadshavarens behov av information å ena sidan och elevens rätt till privatliv och egen bestämmanderätt å andra sidan.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”