Måste vårdnadshavare informera varandra om barnens läkartider?

2019-01-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min fd fru och jag har varit separerade i 5 år. Vi har 2 barn 9&10 och gemensam vårdnad. Barnen är boende hos mamman förutom vissa helger och lov. Vi har dock daglig kontakt via videosamtalKommunikation emellan oss föräldrar har varit ganska dålig från start. Jag ställer frågor via sms men får sällan svar. Att försöka ringa och prata är omöjligt då hon inte svararVid hämtning/lämning så hälsar hon inte 50% av gångerna. Vår yngsta behöver nu komma i kontakt med BUP och jag har hela tiden sagt att jag vill följa med på första mötet. Nu i söndags så fick jag veta av mamman att mötet skulle bli dagen efter. Det är svårt att hinna fixa ledigt från arbete när man får veta med så kort varsel vilket jag sade till henne. "Du ska börja intressera dig mer för barnen" fick jag till svar. Jag har väldigt bra koll på barnen tack vare via våra videosamtal och vet nog mer om vad som händer i deras liv än deras mor. Jag blev i alla fall väldigt ledsen över detta och jag fick ett sms senare från min äldsta som sade att jag inte skulle bry mig om vad mamma sadeJag hade möjlighet att avboka BUP-mötet men kände att det är viktigt att vår yngsta fick gå så snart som möjligt och tillät därför mötet. Jag blev senare informerad via samtal. Mamman tycker att barnen själva ska informera mig om tex läkartider men jag anser att de är för unga. Vad gäller? Måste hon inte informera mig om bokade BUP-besök? Får man prata nedlåtande om den andra föräldern? Det har hänt flera gånger, inget "farligt" dock
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du nämner i frågan har ni gemensam vårdnad, och det kommer ha stor betydelse i bedömningen av din situation. Jag kommer därför gå igenom vad lagen anser om gemensam vårdnad, hur den ska skötas, samarbete vårdnadshavare emellan och sedan ge råd i vad du kan göra.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad har ni som vårdnadshavare rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i era barns personliga angelägenheter och ska i takt med barnens stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnens vilja och önskemål(6 kap. 11 § + 13 § Föräldrabalken). Detta innebär som utgångspunkt att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt, med undantag från mindre beslut av vardagskaraktär. Det innebär nödvändigtvis inte att man måste vara trevliga / hälsa o.s.v. Lagen säger inget om hur bemötande mellan föräldrarna ska vara, däremot bryr sig lagen om samarbetsmöjligheten och om man försöker påverka barnen men det tar jag upp nedan. Läkarbesök är sådant som absolut båda föräldrarna har rätt att veta om och i mån det är möjligt delta i. I min mening gjorde du rätt i att låta besöket på BUP ske utan dig, då det visar att du sätter barnet i första rum. Men du har en rätt att delta om du kan och läkaren tycker det är okej att föräldrar medverkar, och du ska bli informerad. Det är en skyldighet som åligger vårdnadshavarna – att informera varandra om allt som rör barnen. Det är alltså inte en uppgift hon kan delegera ner på barnen utan något ni ska meddela varandra om.

Samarbetssvårigheter

Att hon inte vill svara på dina meddelanden, informera dig om dina barns hälsa och liknande kan tyda på att hon har svårt att samarbeta med dig. Det är väldigt viktigt att man samarbetar med varandra vid gemensam vårdnad, för barnens skull. Att ert barn smsat dig och bett om ursäkt för sin mammas beteende är ett tydligt tecken på hur konflikterna påverkar barnet. Om två vårdnadshavare inte kan komma överens till den grad att det går ut över vårdnaden och barnen så finns det möjlighet att få hjälp via familjerätten i er kommun. De medlar er emellan och kan hjälpa er skriva avtal på hur vårdnaden ska gå till. Dessa avtal är detaljrika och bindande för båda parter. På så vis kan ingen delegera ner sina skyldigheter på barnen eller avvika från vad man gemensamt bestämt. Görs detta ändå är det ett incitament på att en vårdnadstvist i domstol kan vara enda alternativen och den föräldern som visat samarbetsvilja har en fördel.

Som nämnt kan man inte tvinga en förälder att bete sig trevligt, men om den ena föräldern uttrycker sig negativt om den andre inför barnen kan även detta tala för att personen är en olämplig förälder. Det är viktigt att, oavsett vad man själv känner, inte påverka barnen och försöka influera dem att hålla med. Det kan skapa en distans mellan barnet och den andre föräldern, vilket inte är i barnets bästa intresse. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i besluten man tar och hur vårdnaden sköts och vid en vårdnadstvist ser domstolen till vem av vårdnadshavarna som tillgodosett barnens bästa.

I din situation

Av din fråga tolkar jag att ditt ex har svårt att samarbeta. Jag råder att ni bokar ett möte hos familjerätten och kan reda ut hur ni vill att vårdnaden ska skötas då det verkar påverka era barn. Läkarbesök och frågor om barnens vård ska förmedlas till den andra vårdnadshavaren, det finns inga tvivel om detta. Försök tala med ditt ex och förklara era skyldigheter som vårdnadshavare, men om du tror att hon inte kommer samarbeta och se till barnens bästa (att ha en bra relation till båda sina föräldrar) så kan samarbetssamtal hos familjerätten vara en bra väg att gå. Om dessa inte fungerar, om hon inte vill delta, så är nästa steg en vårdnadstvist i domstol. Vårdnadstvister är jobbiga för barnen så jag rekommenderar att försöka lösa det själva, alternativt med objektiv hjälp från familjerätten.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (652)
2019-04-28 Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål
2019-04-25 Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?
2019-04-23 Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Alla besvarade frågor (69197)