FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/04/2018

Måste vårdnadshavare godkänna att barn reser?

jag och min sons pappa hat gemensam vårdnad.

Jag vill ta med våran son 3 veckor till Malaysia på sommarlovet. hans pappa låter inte mig 0ka och säger att hab ska spärra han pass. vad kan jag göra? våran son bor växelvis hos oss. han är 7år och hab vill följa med.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vårdnad och vem som bestämmer över barnet regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna beslutar gemensamt om barnets angelägenheter (6 kap 13 § FB). I doktrinen framkommer att det finns ett undantag från denna huvudregel. Om barnet bor varaktigt hos en förälder får denna bestämma om den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår kortare resor utomlands. Om ett barn bor lika mycket hos båda sin föräldrar anses det bo varaktigt hos båda. När du skriver att han bor växelvis antar jag att du menar ungefär lika mycket hos er båda, om så är fallet kan du och din son göra kortare resor. Vid längre resor krävs dock båda föräldrarnas godkännande och det är svårt att se 3 veckor som annat än en längre resa.


Efter som att en längre resa kräver alla vårdnadshavare godkännande kan man inte själv bestämma om en resa om man inte har ensam vårdnad.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl LohmanderRådgivare