Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

2019-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Jag har hyrt ut en lokal på en bestämt tid på 3 år med en uppsägningstid på 9 månader från utgånget av hyres tiden.Jag vill nu avsluta affär med den här hyres gästen.Därför undrar jag om jag måste säga upp avtalet 9 månader förre avtalstiden utgång för att avtalet ska gälla som uppsagd.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler kring hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Enligt 12:3 2 st JB slutar hyresavtalet gälla vid hyrestidens utgång om det handlar om ett hyresavtal på bestämd tid. Om hyresavtalet gäller mer än nio månader måste det dock sägas upp för att sluta gälla enligt samma bestämmelse. I 12:4 JB regleras sedan närmre vad som gäller vid uppsägning av ett hyresavtal på bestämd tid. Där stadgas att om ett sådant hyresavtal ska sägas upp för att upphöra att gälla, och inte längre uppsägningstid är avtalat, ska uppsägningen ske senast nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. I ditt fall är hyrestiden tre år och det handlar om en lokal. Det medför att du måste säga upp avtalet nio månader före avtalstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid hyrestidens utgång.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1365)
2019-06-27 Hyresvärd sätter inte upp hyresgästens namn på brevlådan
2019-06-26 Hyresvärds och hyresgästs ansvar för att BH-bygel fastnat i en tvättmaskin
2019-06-25 Utgör annan folkbokföringsadress en förverkansgrund enligt hyreslagen?
2019-06-24 Rätt till att överta grannens hyresrätt

Alla besvarade frågor (70305)