FrågaPROCESSRÄTTDomstol12/11/2021

Måste tingsrätt bestå av tre domare vid huvudförhandling?

Läser på en domarblogg att förenklade mål (småmål) kan avgöras av en enda domare, medan s.k. ordinära mål "kan" avgöras av tre domare. Finns det reglerat i lagen om ett "ordinärt" mål måste avgöras av fler än en domare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i rättegångsbalken (RB)

Huvudregeln beträffande tvistemål är att tingsrätten vid huvudförhandling ska bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet (1 kap. 3 a § första stycket RB). Det finns undantag från detta, såsom s.k förenklat tvistemål (1 kap. 3 a § andra stycket RB). Ett förenklat tvistemål föreligger i regel om värdet som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av gällande prisbasbelopp när talan väcks (1 kap. 3 d § första stycket RB). Med andra ord, ett yrkande som understiger 22 400 kr.

Vad gäller övriga tvistemål är som sagt huvudregeln att tingsrätten ska bestå av tre lagfarna domare. Detta behöver dock inte alltid vara fallet, även om det är ett "ordinärt mål". En tingsrätt kan vara domför med endast en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten (1 kap. 3 a § tredje stycket RB). Vid bedömningen om en domare är tillräcklig beaktas normalt huruvida huvudförhandlingen kommer att pågå flera dagar, om utredningen i målet är omfattande och/eller om målet är juridiskt komplext. Som utgångspunkt är det således inte tillräckligt med en domare om målet kräver en rättsutredning i inte obetydlig omfattning.

Som svar på din fråga måste alltså inte tingsrätten bestå av fler än en domare i ett "ordinärt mål" för att vara domför, men då måste ett i lagen föreskrivet undantag vara för handen, exempelvis det ovannämnda undantaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo