Måste tillsägelse från en hyresvärd vara skriftlig?

2019-05-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Ska en varning vara skriftlig från hyresvärden till hyresgästen ??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärden har en skyldighet att ge en störande hyresgäst en tillsägelse för att denne ska vidta åtgärder för att störningarna i fråga ska upphöra (12 kap. 25 § 2 st JB). Det framgår inte av lagen att en varning/tillsägelse måste vara skriftlig, men hyresnämnden har konstaterat att en sådan tillsägelse måste vara klar och tydlig det ska framgå att tillsägelsen är allvarligt menad (RH 2012:13). Att en tillsägelse måste vara klar och tydlig talar för att den bör vara skriftlig. En muntlig tillsägelse är i sin natur inte lika tydlig som en skriftlig och därför bör hyresvärden utfärda en skriftlig varning för att denna ska ha rättslig verkan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1388)
2019-07-20 Hyresvärdens underhållsskyldighet - utbyte av gamla fönster
2019-07-20 Vem bär ansvaret för skada orsakad på säkerhetsdörr?
2019-07-16 Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?
2019-07-16 Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma

Alla besvarade frågor (71226)