FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente28/03/2018

Måste testamentstagaren personnummer stå med i testamentet?

Hej!

En liten testamentsfråga.

Om man ska testametera något till en person som inte är närstående eller släkting, hur ska personen identifieras för att det inte ska bli problem? Krävs personnr?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man upprättar ett testamente finns det vissa formkrav som måste följas för att handlingen ska vara giltig (10 kap. 1 § ÄB). Bland annat måste testamentet ska upprättas skriftligen i närvaro av två vittnen. Det finns således inget krav på att ange exempelvis namn eller personnummer på de man vill ska ärva genom testamente (testamentstagarna). Däremot ska testamenten tolkas i enlighet med testators vilja, varför det kan uppstå tolkningssvårigheter om det är svårt att utläsa vilken person som avses som testamentstagare (se 11 kap. 1 § ÄB).

Om man ska skriva ett testamente bör man alltså ta med sådana uppgifter som gör det lätt att identifiera testamentstagaren, såsom namn och personnummer, för att undvika att handlingen kan komma att angripas efter ens bortgång.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?