Måste sambor dela lika på alla kostnader?

FRÅGA
Hej!Jag har en dotter som vill separera från sin sambo. Han vill inte, men deras intention är att de ska vara vänner.Problemet har nu blivit ekonomin. Hon har inte haft insyn i deras ekonomin förutom huset de äger tillsammans och står på båda två.Hennes sambo har tagit privatlån till och ifrån sedan de träffades för nio år sedan. Han har bland annat köpt saker till sig själv, men även resor som de har gjort ihop och möbler till huset. Nu säger hennes sambo att de ska dela på alla kostnader för huset, lån, privat, dagis etc tills de flyttar isär. Tidigare har han betalat mest eftersom han tjänar mer än min dotter.Han vill att de ska dela eftersom de inte längre är tillsammans.Vad säger lagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör sambors ekonomi kikar vi närmare på sambolagen (SamboL).

Finns inga regler avseende hur sambor ska fördela kostnaderna i sitt förhållande

Vem som ska betala vad i ett samboförhållande är en fråga som inte regleras i lag. Det är helt enkelt en fråga som lämnas åt samborna själva.

Din dotter och hennes sambo svarar ensamma för sina respektive tillgångar och skulder. Har din dotter lån i huset är hon som regel ansvarig för detta och vice versa. Hur samborna sedan faktiskt väljer att göra i praktiken är som sagt ingenting lagen reglerar.

Hennes sambo kan inte tvinga henne att betala för hans/hennes utgifter

I och med att varje sambo svarar för sina respektive tillgångar och skulder kan inte din dotters sambo tvinga henne att betala för hans/hennes utgifter, om inte din dotter själv har lån hänförbara till dessa tillgångar.

Det kan bli problematiskt om någon av dem är mer skuldsatta än den andra

Vid sambobodelning utgår lagen ifrån hälftendelning, dvs. att allting din dotter och hennes sambo äger gemensamt delas lika, så även huset, om det inte finns ett samboavtal (8 § SamboL).

Det finns även regler som säger att varje sambo ska från bodelningen få dra undan så mycket av sin egendom att det täcker för dennes skulder, innan en bodelning sker. Skulle din dotters sambo vara mycket skuldsatt kan det därför bli så att hon får stå för sin sambos skulder indirekt när de går isär, vilket är beaktansvärt (13 § SamboL).

Det finns då visserligen också en möjlighet att begära jämkning i bodelningen så att din dotter får behålla mer än hälften av sin egendom, men det lämnar givetvis inga garantier (15 § SamboL).

Mitt råd

Jag föreslår att din dotter och hennes sambo slår sig ned och tar ett samtal om hur de önskar sköta det ekonomiska framöver.

Jag rekommenderar även att de ser över ett eventuellt samboavtal, så att de är på det klara med vad som ska fördelas och hur det ska fördelas (9 § SamboL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en trevlig start på veckan.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2398)
2019-09-23 Tillbakatagande av kontantinsats.
2019-09-23 När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?
2019-09-22 Vilken sambo får bo kvar i bostaden?
2019-09-22 Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

Alla besvarade frågor (73005)