Måste sambo vabba?

2020-10-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Om jag har flyttat ihop med en partner, som ej är biologisk förälder till min barn utan "bara" min sambo, har denne skyldighet att vabba för mitt barn om jag egentligen har en jobbdag och hen är ledig?
SVAR

Hej!
Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Vård av barn och föräldrapenningen man får i sådana fall regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Sambo och VAB
På grund av lagändringen den 1 juli 2019 får sambon till en förälder ansöka om föräldrapenning, detta genom att föräldern överför en eller flera av sina föräldrapenningsdagar till sambon.

Måste sambo vabba om hen är ledig och jag arbetar?
Om en av föräldrarna har ledigt och kan vårda barnet medans den andra arbetar får man inte rätt till föräldrapenning om den som arbetar stannar hemma. Den lediga föräldern skall alltså vårda barnet om den kan det (prop. 1984/85:78 Förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen, s.77). I lagen avses förälder samma som i föräldrabalkens mening, alltså inte din sambo (11 kap. 5 § 2 st. SFB). Det kan alltså inte ställas något krav på en sambo, som inte är barnets förälder, att vårda barnet.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93218)