Måste sambo betala av skulden på andre sambons bostad?

FRÅGA
Min son har blivit sambo. Men är han skyldig att betala hälften av av skulden varje månad på lägenheten hon köpte innan dom flyttade ihop?.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara frågan har jag använt mig både av avtalslagen och sambolagen. Detta för att uppmärksamma dig på konsekvenserna om han väljer att inte betala hälften av skulden såväl som konsekvenserna om han väljer att betala av hälften av skulden.

Skulden ur ett avtalsrättsligt perspektiv

Din son och hans sambo har antagligen kommit överens om vilken summa som ska betalas. Det innebär att dem har avtalat om detta tillsammans. En rådande princip inom juridiken är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. Om de muntligen har kommit överens om att han ska betala en del av skulden är det ett giltigt avtal som inte ska brytas (1 § avtalslagen). Om han vägrar betala den del av pengarna som går till lånet innebär detta i praktiken att han begår ett avtalsbrott vilket kan resultera i att han blir skadeståndsskyldig.

Jag vet inte hur din son och hans sambos relation ser ut men min rekommendation är att de samtalar om den rådande situationen och kommer överens om att han inte ska betala hyran (det är det logiska valet, vilket framkommer i nästa stycke som handlar om sambolagen). Om det är så att hon vägrar gå med på att han ska sluta betala hälften av skulden kan din son i domstol yrka på att avtalet ska jämkas (dvs. förändras/minskas) eller att det ska ogiltigförklaras eftersom det är oskäligt att han ska betala av hennes lån (36 § avtalslagen). Ett annat möjligt alternativ är att de skriver ett samboavtal med syfte att göra honom till delägare av bostaden.

Skulden ur ett samborättsligt perspektiv

Eftersom din son har flyttat till en lägenhet som sambon köpte innan de flyttade ihop är hon ensam ägare. Detta innebär att vid en eventuell bodelning i framtiden har din son ingen rätt att få ut pengar från bostaden. Detta gäller även vid försäljning av bostaden. Kravet för att bostaden skulle ingå i en potentiell bodelning är att den har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Eftersom sambon köpte bostaden innan din son flyttade in var syftet med köpet inte att de skulle bo där tillsammans och därför är hela bostaden hennes, oavsett hur delaktig han är i att betala av lånet.

Med hänsyn till sambolagen innebär detta i praktiken att din son betalar av hennes lån utan att själv kunna få någon som helst vinst på det vid bodelning eller försäljning. Juridiskt sett får han betala hennes lån men min personliga rekommendation är att han inte ska göra det eftersom han juridiskt sett investerar i att göra hans sambo skuldfri på sin egen bekostnad.

Sammanfattande svar

Din son har gått med på att betala av en del av skulden varje månad. Därför är han avtalsrättsligt skyldig att betala hälften av skulden varje månad. Det är ett giltigt avtal som kan få konsekvenser, dock borde det förhoppningsvis kunna lösas genom att de samtalar och kommunicerar med varandra kring situationen. Om kommunikation inte löser situationen finns möjlighet att jämka avtalet eller att skriva ett samboavtal. De juridiska/ekonomiska konsekvenserna av att han betalar hälften av lånet är att han förlorar pengar han omöjligen kommer få tillbaka eller kunna dra vinst av.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86528)