Måste rektor godkänna ändring av betyg i gymnasiet?

Jag går tredje året på gymnasiet. Jag skulle få betyget A i kursen Idrott och Hälsa 1 förutsatt att jag skickade in en video där jag genom för en dans. När jag skulle skicka in denna film fungerade inte skolans IT-plattform där jag blivit instruerad att lämna in den. Några dagar senare när plattformen åter fungerade skickade jag in den men fick då svaret att eftersom kursens slutdatum passerat så kunde läraren ej ta hänsyn till filmen och hade satt betyget B på mig. Efter att ha påpekat IT-plattformens haveri för betygsättande lärare har hon sagt att hon är beredd att ändra betyget till A då hon anser det vara det korrekta betyget. Problemet är att när en lärare ska ändra ett tidigare betyg måste denna ändring godkännas av rektorn. Rektorn säger att han inte har någon juridisk möjlighet att godkänna denna ändring då material för bedömning enligt honom ej får tas med i bedömningen ifall det har inkommit efter kursens slut. Jag anser att jag har följt de instruktioner för inlämning som har getts till mig och det är på grund av en brist i deras system som jag ej har haft möjlighet att lämna in filmen i tid. Jag anser det vara orimligt att ett IT-fel hos skolan ska gå ut över mig som enskild elev. Vad anser ni i frågan? Har rektorn någon juridisk rätt att godkänna ändringen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från det du skriver att din lärare sagt, nämligen att hon är beredd att ändra betyget till A eftersom hon anser att det är det korrekta betyget.

Vem sätter betyg

Skollagen reglerar bland annat betygsättning samt ändring av betyg. 3 kap. 14§ Skollagen stadgar att rektor ska se till att betyg sätts i enlighet med Skollagen och andra författningar, medan 3 kap. 16§ Skollagen anger att det är den eller de lärare som vid tidpunkten bedriver undervisningen som ska besluta om vilka betyg som sätts. Rektor ska bara besluta om betyg om läraren eller lärarna som ska sätta betyg inte kan enas.

Vem ändrar betyg

I 3 kap. 20§ 1a stycket Skollagen går att utläsa att den som fattat beslut om betyg är den som ska ändra betyget om anledningen är att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, och ändringen kan ske snabbt och enkelt.
I samma paragraf fast i 2a stycket går att utläsa att ändring ska göras av rektor endast om
1. den som fattat beslutet inte längre är anställd eller är hindrad av liknande skäl,
2. beslutet fattats av flera personer och en eller flera av dessa inte längre är anställda eller är hindrade av liknande skäl, eller
3. beslutet fattats av flera personer och dessa inte kan enas om ändring.

Sammanfattningsvis

Rektor har ansvar för att betyg sätts i enlighet med rådande lagstiftning, lärarna är de som oftast sätter betyg och ändrar betyg såvida inte särskilda skäl föreligger som ovan nämnt. Det finns inga juridiska hinder för att rektorn ska kunna godkänna den ändring av betyg som din lärare önskar.

Vänliga hälsningar,

Lovisa LundqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”