FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen30/01/2022

Måste regionala bolag lämna ut löneuppgifter?

Hej,

Jag har begärt ut lönelista från ett regionägt aktiebolag och har fått avslag med motiveringen att det är en affärsinriktad verksamhet och de har belagt begärda uppgifter med sekretess.

Har de rätt i detta eller borde det ligga under offentlighetsprincipen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit eller upprättats hos en myndighet (2 kap. 4 § TF).

Offentlighetsprincipen gäller i tillämpliga delar också för handlingar hos bolag där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Ett rättsligt bestämmande inflytande innebär att kommunen eller regionen antingen äger en majoritet av aktierna i ett bolag, får tillsätta en majoritet av styrelsen, eller utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

Löneuppgifter är som huvudregel allmän handling, och ska lämnas ut (jfr. 6 kap. 4 § OSL). Personliga uppgifter, som löner, kan dock i vissa fall vara sekretessbelagda, i vilket fall de inte behöver lämnas ut (39 kap. 3 § OSL).

Som huvudregel är alltså löneuppgifter hos regionala bolag allmän handling. Det kan dock vara så att bolaget har haft rätt att sekretessbelägga de uppgifterna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?