Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?

2021-01-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har delad vårdnad om min dotter med hennes pappa. Hon bor hos mig och är hos han varannan vecka när han behagar att ha henne. Nu vill hon ta hål i öronen, måste han godkänna detta innan eller får jag låta henne göra det? Hon är 6 år om det har någon betydelse.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om du måste ha pappans godkännande för att låta din dotter ta hål i öronen. Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Måste pappan godkänna?

Det är en vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. (6 kap. 11 § FB).

Har barnet två vårdnadshavare ska bestämmanderätten utföras gemensamt. Det betyder att båda vårdnadshavarna måste vara överens innan någon fattar viktigare beslut som rör barnet. Exempel på stora, viktiga beslut är beslut om skolgång och bosättning. Andra beslut som har mer att göra med barnets dagliga omsorg kan en vårdnadshavare fatta själv utan godkännande från den andra. (6 kap. 13 § FB).

Slutsats

Rättsligt har jag väldigt svårt att säga om du behöver pappans godkännande eller inte. De reglerna som reglerar vad du får och inte får besluta själv är de jag har skrivit om här ovan. Jag rekommenderar att du bildar dig din egen uppfattning kring om du borde försöka få pappans godkännande eller inte. Eftersom det är så svårtolkat vad som gäller rättsligt kommer du inte göra något som är helt fel hur du än gör.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?